Duurzaamheid, milieu en energie

Het is vanzelfsprekend dat voor de PvdA duurzaam bouwen, duurzaam gebruik van materialen, duurzaam inkopen en efficiënt en zuinig energiegebruik altijd leidend zal zijn in ons politieke werk.

Ons standpunt

Wanneer blijkt dat de Krimpenerwaard een geschikt gebied is voor het plaatsen van zonnepanelen, dan staan wij daar niet bij voorbaat afwijzend tegenover. We gaan actief zoeken naar plaatsen waar de opwekking van duurzame energie mogelijk is.

Boren naar fossiele grondstoffen is voor de PvdA geen duurzame investering. Proefboringen naar aardgas bij Haastrecht wijzen wij daarom af.

Het is onze ambitie dat de gemeente Krimpenerwaard zich ontwikkelt tot een van de vijftig duurzaamste gemeenten van Nederland. Dat willen we bereiken door onder meer het verstrekken van duurzaamheidsleningen voor zonnepanelen en isolatie. We ontwikkelen een actieplan om onze gemeentelijke gebouwen energiezuiniger te maken en we investeren in oplaadpalen voor elektrische auto’s. Daarnaast stellen we hoge eisen aan de duurzaamheid van nieuw te bouwen wijken.

De vervuiler betaalt. Daarom zijn wij voorstander van gedifferentieerde afvaltarieven in alle kernen, in combinatie met het geven van voorlichting over duurzaamheid en beperking van energiegebruik.

Nieuwsberichten over Duurzaamheid, milieu en energie

Ook Krimpenerwaard zegt ‘nee’ tegen gasboring bij Haastrecht

19 februari 2015

De gemeente Krimpenerwaard neemt het besluit van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Vlist om geen omgevingsvergunning te verlenen voor een proefboring naar gas bij Haastrecht, ongewijzigd over.

lees verder »

Invoering diftar in Schoonhoven bijna overal probleemloos verlopen

15 januari 2015

De invoering van diftar is in Schoonhoven op verreweg de meeste plaatsen voorspoedig verlopen. Er waren ook enkele problemen vanwege technische storingen, vandalisme, gedrag van mensen en onvoorziene omstandigheden. De meeste problemen waren oplosbaar.

lees verder »

Raad Vlist unaniem tegen aardgasboring

17 december 2014

De gemeenteraad van Vlist heeft dinsdagavond unaniem laten weten niets te zien in plannen van gasbedrijf Vermillion om in de regio naar aardgas te gaan boren. Verantwoordelijk wethouder Crouwers kon zich er met moeite bij neerleggen.

lees verder »

Politiek Vlist alsnog tegen proefboring gas Haastrecht

3 december 2014

Of er ooit naar gas wordt geboord vanaf een platform aan de Hoenkoopse Buurtweg in Haastrecht is de grote vraag; feit is dat de gemeente Vlist niet met de ‘verklaring van geen bedenkingen’ zal instemmen. In de commissievergadering in Concordia gaven de politieke partijen dinsdagavond aan dat er in dit stadium teveel bezwaren en onzekerheden

lees verder »

PvdA wil meer groen in de wijk

19 oktober 2014

De PvdA Krimpenerwaard wil dat er bij stads- en dorpsvernieuwing meer aandacht komt voor de aanleg van groen en meer speelruimte voor kinderen in de wijken en de centrumgebieden. Dat is een van van de zaken waarvoor wij pleiten in een pamflet over de ruimtelijke ontwikkelingen in de Krimpenerwaard.

lees verder »

PvdA tegen proefboring naar gas in Vlist

16 juli 2014

De PvdA Krimpenerwaard is tegen proefboringen naar aardgas in de gemeente Vlist. Een aanvraag van Northern Petroleum Nederland, die na de zomer in de gemeenteraad aan de orde zal komen, zal niet op steun van de PvdA kunnen rekenen.

lees verder »