Gemeente Krimpenerwaard

Wat voor soort gemeente zou Krimpenerwaard volgens de PvdA moeten zijn?

Ons standpunt

De PvdA zet zich in voor een nieuwe gemeente Krimpenerwaard, die:

● Aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te recreëren en jezelf te zijn.

● De inwoners hun dorpen en steden teruggeeft.
De stadswijken en dorpen krijgen ten minste het recht van advies over hun eigen woonomgeving, en een eigen budget om zaken zelf te realiseren.

● Bereikbaar, dienend en vraaggericht is.
De burger staat centraal en het ‘loket’ van de gemeente moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Als het nodig is komt de gemeente naar de burger toe. Van een nieuw te bouwen gemeentehuis kan geen sprake zijn. De bestaande gebouwen kunnen worden gecombineerd met andere publieke functies zoals politie, bibliotheek, Wmo.

● Zoveel mogelijk zichtbaar is.
Alle medewerkers van de gemeente zijn stuk voor stuk visitekaartjes van de gemeente, zij zijn een aanspreekpunt en ogen oren. Zij worden gestimuleerd, dienstbaar en zichtbaar te zijn en zoveel mogelijk op locatie te werken, verspreid over de gehele gemeente.

● Plat en deskundig is.
Waarin niet langer in hokjes, maar integraal wordt gewerkt en gedacht en die investeert in haar medewerkers en hen stimuleert tot meedenken en innoveren.

● Straks van de Nederlandse plattelandsgemeenten vooroploopt op het gebied van dienstverlening en de inzet van ICT en sociale media.
ICT wordt niet alleen ingezet om de gemeentelijke processen beter te maken, maar vooral ook om de dienstverlening aan de inwoners te optimaliseren; zij kunnen straks via internet volwaardig meedoen aan de totstandkoming van gemeentelijk beleid. Ook voor mensen die niet digitaal vaardig zijn zal de dienstverlening optimaal zijn.

● Haar eigen deskundigheid ontwikkelt en slechts bij uitzondering kennis en advies van buitenaf inkoopt.

● Een bestuur heeft dat ambitieus, open en transparant is.

Nieuwsberichten over Gemeente Krimpenerwaard

Wethouders Krimpenerwaard bij afscheid Cazemier in Dinkelland

door Redactie op 1 april 2016

De nieuwe burgemeester van Krimpenerwaard, Roel Cazemier, nam deze week afscheid van zijn huidige gemeente Dinkelland. De Krimpenerwaardse wethouders reisden af naar Twente om er bij te zijn; wethouder Ria Boere werd daar geïnterviewd door RTV Oost.

lees verder »

Nieuw wapen: gemeente geeft koffiekopjes en briefpapier weg

door Redactie op 30 maart 2016

Nu de gemeente over een nieuw gemeentewapen beschikt, wil ze af van haar voorraden briefpapier en koffiekopjes met het huidige gemeentelogo. Inwoners kunnen het overbodig geworden spul gratis afhalen.

lees verder »

Nieuw gemeentewapen: klassiek compromis met bekende symbolen

door Redactie op 30 maart 2016

Het nieuwe gemeentewapen van Krimpenerwaard is een klassiek ontwerp, bestaande uit vier elementen die zijn ontleend aan de oude dorpswapens. Dinsdagavond werd het onthuld door waarnemend burgemeester Tjerk Bruinsma.

lees verder »

Plakoorlog van SP is onfatsoenlijk, onvolwassen en ondemocratisch

door Leo Mudde op 24 maart 2016

Onfatsoenlijk en onvolwassen. Andere woorden zijn er niet voor de doelbewuste actie van de SP Gouda om met eigen posters over de verkiezingsaffiches van de PvdA heen te plakken. Er is genoeg ruimte op die borden, zoiets doe je niet. Het is een kwestie van fatsoen.

lees verder »

Nieuw gemeentewapen deze maand bekend

door Redactie op 18 maart 2016

Eind maart presenteert de gemeente Krimpenerwaard het nieuwe gemeentewapen. Dat heeft ze op Twitter laten weten, in reactie op een vraag van de PvdA.

lees verder »

Terugblik op de raadsvergadering van 1 maart

door Redactie op 4 maart 2016

Op 1 maart vergaderde de gemeenteraad over een groot aantal onderwerpen. De griffie van de gemeenteraad maakte deze samenvatting.

lees verder »

De boekenkast van de burgemeester

door Leo Mudde op 6 februari 2016

Het is zo ongeveer de meest ondankbare klus voor een journalist: de dag na de voordracht een nieuwe burgemeester interviewen. De beste man of vrouw praat per definitie met meel in de mond, want elk woord wordt op een goudschaaltje gewogen. Bovendien, wat wéét hij nou eenmaal van zijn nieuwe gemeente?

lees verder »

VVD’er Roel Cazemier (56) wordt de nieuwe burgemeester

door Redactie op 2 februari 2016

Roel Cazemier wordt de eerste ‘volwaardige’ burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard. De gemeenteraad besloot dinsdagavond hem voor te dragen als de meest geschikte kandidaat. Hij wordt maandag 4 april beëdigd. Hij is 56 jaar oud en lid van de VVD. Cazemier is nu nog burgemeester van de Twentse gemeente Dinkelland.

lees verder »

Wie volgt Tjerk Bruinsma op? Dinsdag weten we het!

door Redactie op 28 januari 2016

Dinsdagavond 2 februari wordt in de vergadering van de gemeenteraad bekendgemaakt wie wordt voorgedragen als de eerste, door de Kroon benoemde burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard. De aanbeveling van de raad wordt via de commissaris van de Koning doorgestuurd naar minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

lees verder »

Presentatie app was opvallendste deel van nieuwjaarsbijeenkomst

door Redactie op 15 januari 2016

In veel gemeenten grijpen burgemeesters hun nieuwjaarsrede aan om een boodschap naar de samenleving uit te zenden, een punt op de horizon te zetten of een visie uit te dragen. Niets van dat alles in Krimpenerwaard.

lees verder »

Burgemeester vraagt om aandacht voor vluchtelingen

door Redactie op 22 december 2015

Burgemeester Tjerk Bruinsma blikt in zijn kersttoespraak terug op het eerste jaar van de fusiegemeente Krimpenerwaard. Hij vraagt onder meer om aandacht voor de vluchtelingen. Bruinsma noemt 2015 een ‘roerig jaar’. ‘Een druk jaar waarbij de fusie van de Krimpenerwaard haar beslag heeft gekregen. Een nieuwe gemeente die heel veel werk met zich meebracht. Heel

lees verder »

Marathonzitting met treurig slotakkoord

door Marije Willems op 18 december 2015

Twee hele avonden duurde de gemeenteraadsvergadering van deze maand. Een marathonzitting. Hier enkele ‘hoogtepunten’.

lees verder »

Vijf oude gemeenten keren terug in nieuwe ambtsketen

door Redactie op 14 december 2015

Zilversmid Dick van de Lagemaat uit Schoonhoven gaat de nieuwe ambtsketen voor de burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard maken. Zijn ontwerp werd gekozen uit de inzendingen van negen zilversmeden.

lees verder »

In memoriam Ronald Bandell (1946-2015)

door Redactie op 22 november 2015

Onlangs overleed Ronald Bandell, van 1982-1985 waarnemend burgemeester van de toenmalige gemeente Krimpen aan de Lek. In die tijd was PvdA’er Dik den Ouden daar raadslid en wethouder. Op verzoek van de PvdA beschrijft hij zijn herinneringen aan Bandell.

lees verder »

Videoboodschap burgemeester over het drama van Parijs

door Redactie op 18 november 2015

Burgemeester Tjerk Bruinsma van Krimpenerwaard heeft in een videoboodschap de dramatische gebeurtenissen in Parijs overdacht. In zijn toespraak gaf hij aan dat hij bang is voor het koesteren van gevoelens van wraak richting gemeenschappen die misschien vereenzelvigd worden met de aanslagen.

lees verder »

Terugblik op de begrotingsraad

door Rob Geleijnse op 12 november 2015

Afgelopen dinsdag stond de begroting op de agenda van de gemeenteraad. Voor ons stond en staat het benutten van de kansen die de nieuwe gemeente biedt centraal. Dat betekent voor de PvdA dat zwembaden, bibliotheken en verenigingen niet alleen blijven bestaan, maar zelfs versterkt worden.

lees verder »

Raad stelt begroting 2016 vast

door Redactie op 11 november 2015

De gemeenteraad heeft na een acht uur durende vergadering op 10 november 2015 de meerjarenbegroting 2016-2019 en de bijbehorende belastingverordeningen vastgesteld. De begroting kon, met een paar stemverklaringen, op de unanieme steun van de raad rekenen.

lees verder »

PvdA: ‘Benut de nieuwe kansen!’

door Redactie op 10 november 2015

Een sluitende begroting is mooi, maar de gemeente is méér dan cijfers. ‘We kunnen nog meer denken in kansen in plaats van bezuinigingen’, zei PvdA-fractievoorzitter Rob Geleijnse dinsdagmiddag in zijn commentaar op de begroting 2016 van de gemeente Krimpenerwaard.

lees verder »

PvdA: niet bezuinigen op subsidies

door Redactie op 4 november 2015

De PvdA is tevreden dat het college erin is geslaagd om op lange termijn een sluitende begroting neer te leggen. Tegelijkertijd constateren wij dat het college desondanks van plan is om de subsidies niet te indexeren en op termijn te kijken of er bezuinigd kan worden op zwembaden.

lees verder »

‘Inburgering’ bij gemaal voor nieuwe inwoners Krimpenerwaard

door Redactie op 21 oktober 2015

Burgemeester Tjerk Bruinsma ontving van voorzitter Klaas Dogterom als eerste een uitnodiging voor een rondleiding in gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht. Dit jaar bestaat het gemaal 25 jaar. Als cadeau aan de gemeenschap biedt het nieuwe inwoners een rondleiding aan.

lees verder »