Waterschap

Woensdag 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor het bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De PvdA doet daar natuurlijk aan mee onder het motto: 'Samen werken aan sterke dijken en schoon water'. Ons programma in het kort.

Ons standpunt

Boudewijn Bruil, de nummer 1 van de PvdA-lijst bij de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015.

Boudewijn Bruil, de nummer 1 van de PvdA-lijst bij de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015.

Solidariteit
De PvdA staat voor solidariteit. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Mensen met een inkomen op bijstandsniveau betalen geen waterschapsbelasting. Dat geldt ook voor kleine zelfstandigen. De waterschapsbelasting stijgt niet meer dan de jaarlijkse inflatie.

Werk
Het waterschap verricht grote werken. Dit werk moet zoveel mogelijk door Nederlandse bedrijven worden uitgevoerd. Mensen die moeilijk aan de bak komen, krijgen een reële kans.

Droge voeten, schoon water en het milieu
De PvdA staat voor sterke dijken en schoon water in de stad en op het platteland. Met daarnaast voldoende ruimte voor recreatie en natuur. De PvdA streeft naar duurzaam en innovatief waterbeheer.

Het waterschap is van de inwoners
De PvdA wil de inwoners maximale invloed geven op het water in hun leefomgeving. Zij worden actief betrokken bij het werk van het waterschap. De PvdA staat voor een democratisch en goed bestuur.

groepsfpvdahhsk545
Onze kandidaten:

1. Boudewijn Bruil
2. Anneke Heinecke
3. Wim van Heemst
4. Koen Westhof
5. Boudewijn Vester
6. Arjen Hazelebach
7. Paul Paulusma
8. Shena Amersing
9. Chris Mast
10. Dik Vuik
11. Rian van Merode

boudewijnb

Website Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nieuwsberichten over Waterschap

Hoe snel verzadigt de IJsseldijk?

door Redactie op 14 augustus 2017
Foto Google Street View

Hoeveel water kan een dijk hebben? Een infiltratieproef op de Gouderakse Kattendijk moet antwoord geven op die vraag. Tijdens de proef, die zaterdag 19 augustus wordt gehouden, stroomt er tien uur lang water uit een dertig meter lange buis vol gaatjes over het binnentalud van de dijk.

lees verder »

Aanvullend grondonderzoek IJsseldijk

door Redactie op 26 juli 2017

In maart/april 2017 heeft het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) voor drie dijkvakken op de IJsseldijken extra grondonderzoek verricht om de sterkte van de ondergrond beter in de vingers te krijgen. Als vervolg hierop wordt ook aanvullend onderzoek uitgevoerd voor de resterende dijkvakken.

lees verder »

karres+brands maakt inpassingsplan voor IJsseldijk

door Redactie op 6 december 2016

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft landschapsarchitecten karres+brands gekozen om een ruimtelijk inpassingsplan voor de IJsseldijk tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak op te stellen.

lees verder »

‘IJsseldijken zijn niet stabiel en niet hoog genoeg’

door Redactie op 8 september 2016

De dijktrajecten tussen Krimpen aan den IJssel en Gouda zijn niet alleen niet stabiel genoeg, ze kunnen op den duur ook het hoge water niet meer voldoende keren. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

lees verder »

Gouderak toont zich betrokken bij versterking van IJsseldijk

door Redactie op 4 februari 2016

De opkomst bij de informatieavond van het hoogheemraadschap over de versterking van de IJsseldijk overtrof alle verwachtingen, donderdagavond in het Dorpshuis van Gouderak. De zaal liep vol met inwoners die zich zeer betrokken toonden bij het megaproject.

lees verder »

Versterking IJsseldijk: megaklus van meer dan € 200.000.000,00

door Redactie op 19 januari 2016

De versterking van de IJsseldijk tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak gaat ongeveer 220 miljoen euro kosten. Dat blijkt uit de presentatie die het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard dinsdag 19 januari gaf aan de raadsadviescommissie van de gemeente Krimpenerwaard. Alleen de verkenningsfase kost al 16 miljoen.

lees verder »

Voorlichtingsavonden over versterking IJsseldijk

door Redactie op 10 januari 2016

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdt in februari informatiebijeenkomsten over de versterking van de IJsseldijk. Het project, Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK), is grootschalig en ingrijpend voor inwoners en bedrijven van Ouderkerk aan den IJssel, Lageweg, IJssellaan en Gouderak.

lees verder »

‘Inburgering’ bij gemaal voor nieuwe inwoners Krimpenerwaard

door Redactie op 21 oktober 2015

Burgemeester Tjerk Bruinsma ontving van voorzitter Klaas Dogterom als eerste een uitnodiging voor een rondleiding in gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht. Dit jaar bestaat het gemaal 25 jaar. Als cadeau aan de gemeenschap biedt het nieuwe inwoners een rondleiding aan.

lees verder »

Leerzaam bezoek aan dijkversterking Krimpen

door Bas Noorlander op 29 juni 2015

Op uitnodiging van Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) hebben het voltallige college van B en W van Krimpenerwaard, drie raadsleden en PvdA-commissielid Bas Noorlander een bezoek gebracht aan het project Dijkversterking Krimpen.

lees verder »

PvdA-fractie in waterschap legt verantwoording af

4 februari 2015

De PvdA-fractie in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard geeft in de publicatie ‘Onze Highlights’ een samenvatting van haar werk in de periode 2009-2015.

lees verder »