Werkgelegenheid en bedrijvigheid

Vanuit onze zorg voor voldoende werk en werkgelegenheid, willen we meer ruimte en stimulans voor arbeidsintensieve, kleinschalige bedrijven. We willen niet méér oppervlak aan bedrijfsterrein in de Krimpenerwaard, maar wel méér arbeidsplaatsen. Bij omvorming of revitalisering van bedrijvigheid of bedrijfsterrein is dat onze richtlijn. We zorgen voor een goede dienstverlening aan ondernemers met wie we goede contacten onderhouden. De gemeente hoort een sturende, regisserende rol te hebben bij het grondbeleid en bij de invulling van bedrijventerreinen.

Ons standpunt

Wij zijn terughoudend met het aanleggen en uitbreiden van bedrijventerreinen. Als er een vraag is naar ruimte voor bedrijven, dan gebruiken we eerst de al bestaande ruimte optimaal door met herstructurering en meervoudig ruimtegebruik de ruimteproductiviteit te verhogen. Pas als dit onvoldoende soelaas biedt, is de optie van uitbreiding aan de orde. Maar dan wel gebiedsgericht, niet langer geldt ‘elk dorp zijn eigen bedrijventerrein’.

Door een zorgvuldige keuze van de locatie van ‘rode’ functies en door investeringen in kwaliteitsverbetering van de omliggende groene ruimte willen wij ervoor zorgen dat het ruimtegebruik voor wonen, bedrijventerreinen of infrastructuur niet zorgt voor een mindere kwaliteit van natuur en landschap maar deze waar mogelijk zelfs versterkt.

Ook willen we verdere integratie van vooral technisch onderwijs, ondernemers en overheid. Samen voor hetzelfde doel: de juiste mensen op de juiste werkplek. Daarvoor is gerichte opleiding en startkwalificatie nodig, voldoende passende banen en een juist personeelsbeleid. Ontplooiing van kansen en gerichte om- en bijscholing worden door ons gestimuleerd.

Voor de groeiende groep zzp’ers en startende ondernemers moet de Krimpenerwaard een aantrekkelijk vestigingsgebied worden. Projectontwikkelaars of ondernemers krijgen de gelegenheid om betaalbare bedrijfsverzamelgebouwen op geschikte locaties te bouwen. Wij willen leegstaande kantoorpanden en gemeentelijk vastgoed benutten voor de huisvesting van zzp’ers en startende ondernemers. Vrijkomende agrarische gebouwen krijgen een nieuwe bestemming die aansluit bij het karakter van het gebied.

De gemeente moet flexibel op initiatieven van de markt inspelen.
Ondernemers zijn onze partners voor het creëren van werkgelegenheid. Door als gemeente en ondernemers gezamenlijk op te treden, kan meer worden bereikt: 1 + 1 = 3. Deze samenwerking willen we bevestigen door een fonds in te stellen. Vanuit dit fonds kunnen gezamenlijke activiteiten worden bekostigd. Het fonds wordt gefinancierd door een bijdrage van zowel de gemeente als de ondernemers.

Om het toerisme, nationaal en internationaal, in ons gebied te promoten en te stimuleren werken we samen met betrokken partijen.

We willen banen stimuleren in de reparatiebranche, een recycleteam/kringlooppunt starten bij Cyclus en gemeentelijke aankopen doen bij onze plaatselijke leveranciers.

Nieuwsberichten over Werkgelegenheid en bedrijvigheid

Strategische visie vraagt om zorgvuldige afwegingen

door Cees van der Graaf op 23 juni 2017

De strategische visie die onder leiding van Riek Bakker tot stand is gekomen geeft op hoofdlijnen een goed beeld van wat speelt aan wensen, kansen en bedreigingen in de Krimpenerwaard. Naast gesprekken met verschillende overheden is er ook veel gesproken met een grote groep actieve inwoners, het bedrijfsleven, boeren en maatschappelijke organisaties.

lees verder »

Krimpenerwaard moet toeristische ambities bijstellen

door Redactie op 21 juli 2016

De gemeente Krimpenerwaard gooit alles in de strijd om meer toeristen naar het Groene Hart en met name het poldergebied te trekken, maar zal toch de lokale ambities enigszins terug moeten schroeven. Het Rijk honoreert de speerpunten uit het jaarplan maar ten dele.

lees verder »

Zakkenvullen voor GOUDasfalt

door Redactie op 28 februari 2016

PvdA’ers zijn geen zakkenvullers, maar voor één keer deden we dat wel. Een delegatie van de PvdA Krimpenerwaard deed zondag mee aan de actie van GOUDasfalt om het riet naast de Koudasfaltlocatie in Stolwijkersluis van zwerfvuil te ontdoen.

lees verder »

‘Investeer in relatie met Kruiswijk’

door Redactie op 12 juni 2015

De omwonenden van het bedrijventerrein Nieuwe Wetering II in Bergambacht doen er verstandig aan te investeren in een goede relatie met hun nieuwe buurman, de firma Kruiswijk. Dat adviseert de PvdA de bewoners van de Lekdijk en Lekdijk Oost.

lees verder »

Werk aan de winkel!

door Bas Noorlander op 15 februari 2015

‘VlistOnderneemt’ had de leden van het college, gemeenteraad en raadscommisie van de gemeente Krimpenerwaard uitgenodigd om, in het kader van de OpenBedrijvenDagenVlist, gezamenlijk een aantal bedrijven in Stolwijk, Haastrecht en Vlist te bezoeken. Op deze 13e februari nam ik dan ook een vrije middag om met een aantal bedrijven kennis te maken.

lees verder »

‘Geef jongeren de ruimte’

10 november 2014

Jongeren in de Krimpenerwaard moeten de ruimte en de kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Zij vormen het sociaal kapitaal van de nieuwe gemeente. Die zal daarom in jongeren moeten investeren in de vorm van goede ontwikkelingsmogelijkheden, goed onderwijs en een aantrekkelijke arbeidsmarkt.

lees verder »