Marije Willems

Fractievoorzitter

Marije Willems (17 juli 1969) is onze fractievoorzitter. Zij woont in Schoonhoven.

Laatst genoten opleiding:
Universiteit Utrecht (Sociale geografie) en Hogere Bestuursdienst opleiding Juridische Zaken.

Beroep:
Accounthouder (relatiebeheer en contractbeheer) gemeente IJsselstein en gemeente Montfoort.

Politieke ervaring:
Voor de PvdA in Schoonhoven steunfractielid (rond 2000), raadslid waarvan twee jaar fractievoorzitter (2006-2010), wethouder (2010-2012), steunfractielid (2012-2013).

Marije over zichzelf:
‘Ik ben geboren in Voorburg, maar eigenlijk direct verhuisd naar Alphen aan den Rijn. Inmiddels woon ik alweer veertig jaar in Schoonhoven. Mijn ouders verhuisden in 1974 naar de wijk Noord in Schoonhoven, de Ampèrelaan. Bouwstellingen nog overal, opgespoten land naar de Opweg en heel veel jonge gezinnen. En een fijne, rustige kindvriendelijke omgeving. Ik had het daar prima naar m’n zin. Vanuit huis ging ik naar de Pyramide (nu Krullevaar). Eerst in noodlokalen in het dienstencentrum en de Rehobotschool (nu de Rank). Vanaf ongeveer 1975 in het toen nieuwgebouwde schoolgebouw aan de Albert Plesmanstraat. Daarna naar de RSG Schoonhoven (nu Schoonhovens College) op de KO-locatie (voor insiders). Uiteindelijk toch eindexamen gedaan op de RSG Gouda, daar kon ik het vakkenpakket volgen dat ik wilde. In 1988 vertrok ik – voor even – uit de Krimpenerwaard naar Delft en Utrecht voor mijn studie. In 1991 kwam ik weer terug en sindsdien altijd hier gebleven.’

Wat wil je de in de gemeenteraad voor elkaar krijgen? 
‘Meedoen: ik wil dat alle kinderen een goede start kunnen maken, dat iedereen met respect wordt behandeld en dat we een menswaardig vangnet hebben voor inwoners die echt niet anders kunnen. Aanpak van armoede en uitsluiting.
Ontwikkelen: ik wil dat de Krimpenerwaard een voorsprong neemt in onderwijs en innovatie en de kracht van het ambacht voorop stelt. Over vier jaar is de waard het creatieve centrum van ZZP, kleinschalige bedrijvigheid en arbeidsmarktgericht vakonderwijs.’

Waarom de PvdA?
‘Marktontwikkelingen vergen een tegengeluid.’

Kun je iets meer over jezelf vertellen?
‘Ik ben gek op varen op de Lek, genieten van een (kamp)vuur en fietsen door de polder. Maar ook van reizen naar Azië en kamperen in de Ardennen. Ik doe aan hardlopen en dansen als sport, alhoewel dansen wat roestig wordt.’

Wat is je eerste associatie met het woord ‘Krimpenerwaard’?
‘Groen, blauw en heel veel cultuur(historie).’

PvdA kritisch op ‘grijs beleid’ van Krimpenerwaard

door Marije Willems op 4 juli 2017

Het minimabeleid van Krimpenerwaard is versoberd en er is nog steeds geen echt integrale beoordeling bij hulp- en ondersteuningsvragen. Huisartsen voelen zich nog steeds niet betrokken, welzijnsstichtingen lijken niet echt gewaardeerd, het onderwijs werkt nog steeds grotendeels los van jeugdhulp en het is maar de vraag of mantelzorgers die pas wel echt als waardering zien.

lees verder »

Terugblik op de raadsvergadering

door Marije Willems op 11 juni 2017

Wat gebeurt er met de Asschergelden en Klijnsmagelden? Wat gaat het college nu echt doen aan bestrijding van armoede onder kinderen en aan stimuleren van peuteropvang? Wanneer komt eindelijk de tussenevaluatie Minimabeleid die begin 2017 is beloofd? Er zit blijkbaar veel in de pen. Maar daar hebben onze inwoners niets aan.

lees verder »

Oud-raadslid Bea van Meerten overleden

door Marije Willems op 20 maart 2017

Vrijdag bereikte ons het droevige bericht dat Bea van Meerten op 59-jarige leeftijd is overleden. Bea was in de periode 2006-2009 voor de PvdA een zeer betrokken raadslid in de voormalige gemeente Schoonhoven.

lees verder »

Terugblik op de raadsvergadering

door Marije Willems op 2 februari 2017

De coalitiepartijen houden elkaar stevig vast. En de burgemeester ziet geen belemmering voor voor ruimere sluitingstijden voor de horeca na april 2018. Zomaar twee conclusies na de raadsvergadering van 31 januari.

lees verder »

Terugblik op de raadsvergadering

door Marije Willems op 19 december 2016

De laatste raadvergadering van 2016 kende veel agendapunten. Een paar verordeningen, veel bouwplannen en een enkel ander onderwerp. We hielden rekening met twee vergaderavonden, en dat bleek ook uit te komen.

lees verder »

PvdA vindt college ‘zunig’

door Marije Willems op 2 november 2016

Het college presenteert opnieuw een sluitende begroting, maar een toename van de spaarpot met 50 procent lijkt ons niet nodig. De PvdA vindt het college ‘zunig’. Dat schrijft de PvdA in haar eerste reactie op de begroting die deze week is afgedrukt in het huis-aan-huisblad Het Kontakt.

lees verder »

Lokaal vervoer en meer gebruik van de Hollandsche IJssel

door Marije Willems op 5 juni 2016

De gemeenteraad heeft het Regionaal verkeer- en vervoerplan (RVVP) besproken. Dat zou een mooi moment zijn geweest om als raad onze opvatting op het verkeer in de regio te geven, zodat de regio dat in de uitwerking van haar werk kon meenemen.

lees verder »

Binnenstad Schoonhoven aan ramp ontsnapt!

door Marije Willems op 15 maart 2016

De burgemeester van Krimpenerwaard heeft de inwoners van het centrum van Schoonhoven beschermd tegen middernachtelijke wandelaars.

lees verder »

Marathonzitting met treurig slotakkoord

door Marije Willems op 18 december 2015

Twee hele avonden duurde de gemeenteraadsvergadering van deze maand. Een marathonzitting. Hier enkele ‘hoogtepunten’.

lees verder »

Gemoedelijke bijeenkomst nieuwe moskee Schoonhoven

door Marije Willems op 18 november 2015

Maandag 16 november was de inloopbijeenkomst voor de ontwerp bestemmingsplanwijziging die nodig is voor de bouw van een nieuwe moskee in Schoonhoven Noord. Of eigenlijk: de verbouw van basisschool De Rank door – voorheen – Stichting Marokkaanse Moskee Schoonhoven, tot een volwaardig islamitisch centrum met diverse ruimtes.

lees verder »

Versterking van lokaal vervoer

door Marije Willems op 6 oktober 2015

Bij de voorbespreking van het concept regionaal vervoersplan voor de regio Midden-Holland bleek duidelijk de spanning tussen het doorgaande auto- en openbaar vervoer en het lokale vervoer tussen kernen en voorzieningen. Behoud van leefbaarheid en levendigheid valt of staat met bereikbaarheid.

lees verder »

Verslag uit de commissie

door Marije Willems op 4 september 2015

Op de agenda van de commissievergadering van 1 september stonden belangrijke onderwerpen, maar de vergadering begon met een serie rondvragen van de fracties. Op onze vraag naar de tussenstand van de herindicaties hulp bij huishouden, bleek dat er nu ruim 200 zijn afgerond van de 900.

lees verder »

Verslag uit de raad

door Marije Willems op 18 juni 2015

De raadsvergadering van 16 juni kende veel hamerstukken en een enkel bespreekstuk. De hoofdmoot bestond uit begrotingen van gemeenschappelijke regelingen, een verordening voor studietoeslag, de huisvestingsverordening en een verzoek om een corporatie op te richten door de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG).

lees verder »

Schoonhovense scholen samen verder in één gebouw

door Marije Willems op 18 mei 2015

Met de aanbieding van een zilveren ei aan wethouder Pieter Neven, met daarin de sleutel van het gebouw, is maandag de multifunctionele accommodatie De Vogelweide in Schoonhoven in gebruik genomen.

lees verder »

Verslag uit de commissie

door Marije Willems op 25 maart 2015

Dinsdagavond 24 maart vergaderde de raadscommissie van Krimpenerwaard. Over onder meer het leerlingenvervoer, de begroting van het openbaar onderwijs en het minimabeleid. Een korte samenvatting.

lees verder »

Lessen trekken uit Politiek Café over Jeugdwet

door Marije Willems op 13 maart 2015

Tweede Kamerlid Loes Ypma () kwam deze week naar Gouda om met vertegenwoordigers van het onderwijs en de lokale politiek het gesprek aan te gaan over de nieuwe Jeugdwet. Dat deed ze in een door de PvdA Gouda georganiseerd Politiek Café. Namens de PvdA Krimpenerwaard was ik erbij.

lees verder »

Promen: ook baat bij snel heldere koers!

door Marije Willems op 4 maart 2015

De PvdA doet een oproep aan wethouder Jan Vente van Krimpenerwaard, lid van het algemeen bestuur van het sociale werkvoorzieningsbedrijf Promen, om te werken aan heldere keuzes voor de toekomst van het bedrijf. Wat ons betreft wordt Promen een breed bedrijf dat de hele nieuwe Participatiewet uitvoert.

lees verder »

Ook keukentafelgesprekken bij SWOS en SWOB?

door Marije Willems op 22 februari 2015

Bij SWON, de welzijnsinstelling voor de voormalige gemeenten Ouderkerk en Nederlek, worden ook keukentafelgesprekken gevoerd. Gesprekken om te bekijken welke ondersteuning iemand nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Bij vergelijkbare organisaties in de voormalige gemeenten Schoonhoven en Bergambacht gebeurt dat niet, zo antwoordt het college op vragen van de PvdA.

lees verder »

De nieuwe loketten… 2 weken open

door Marije Willems op 25 januari 2015

De PvdA hecht aan dienstverlening aan de inwoners. Dus we waren er altijd als de kippen bij als het over de loketten, huisvesting en dienstverlening ging. We gingen eens bekijken hoe het nu gaat met de loketten.

lees verder »