15 april 2015, om 20:00 | Het Gebouw, Lekdijk 75, Ammerstol

Algemene ledenvergadering PvdA Krimpenerwaard

Algemene ledenvergadering van de PvdA Krimpenerwaard. Onze vergaderingen zijn openbaar.

Op de agenda o.a.:

■ Jaarrekening / financieel verslag 2014
■ Verkiezing bestuursleden
■ Verkiezing kascontrolecommissie
■ Benoeming afgevaardigde naar congres en gewest
■ Gelegenheid voor leden van de raadsfractie om verslag te doen
■ Meerjarenplan bestuur- aansluiting focusgroepen
■ Permanente campagne (coördinatie)
■ Wat verder ter tafel komt

We rekenen op een goede opkomst. Heb je geen vervoer? Neem dan even contact op met een van de bestuursleden en je wordt thuis opgehaald!

Waar vind ik Het Gebouw?