5 maart 2015, om 21:00 | Gemeentekantoor, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk

Commissie Bezwaarschriften

Vergadering van de commissie Bezwaarschriften van de gemeente Krimpenerwaard.

Op de agenda:

Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Ouderkerk d.d. 7 augustus 2014 waarbij een verzoek om een invorderingsbeschikking is afgewezen. Tevens tegen het besluit van 11 december 2014 tegen een afwijzend verzoek om het toepassen van bestuursdwang voor het perceel Lageweg 41a te Ouderkerk.