7 november 2014, om 20:00 | Verenigingsgebouw De Grote Haven, Grote Haven 40, Haastrecht

Debat ‘Krimpenerwaard energieneutraal’

De vereniging Waardstroom organiseert een debatavond over “Krimpenerwaard Energieneutraal”.

Sandra van Winden

Sandra van Winden

Op 19 november mogen we stemmen voor de raad van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Hoe denken de partijen over energie en duurzaamheid? Welke ruimte is er straks voor burgers en bedrijven om daadwerkelijk iets te doen aan een schonere en groenere leefomgeving? En wat gaat de gemeente zelf doen? Hoe wil zij invulling geven aan het Energieakkoord?

Namens de PvdA doet Sandra van Winden, nummer 11 op onze kandidatenlijst en momenteel fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Vlist, aan het debat mee.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.

Ons standpunt over duurzaamheid, milieu en energie