28 maart 2015, om 13:00 | Zalencentrum Engels (Beatrixzaal), Stationsplein 45, Rotterdam

Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

Vergadering van het gewest Zuid-Holland van de PvdA.

Op de agenda staan onder meer een terugblik op de verkiezingen van 18 maart (Provinciale Staten en waterschappen) en een discussie over ‘En nu verder met de partij in Zuid-Holland’: hoe betrek je leden en belangstellenden bij de partij? Hoe geef je leden weer het gevoel dat het hún Partij van de Arbeid is? Een blik in de keuken van een aantal afdelingen die het “anders”doen, zoals Den Haag.