Agenda

Gezamenlijke commissievergadering (begrotingscommissie)

Locatie: Raadzaal gemeentekantoor, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk

Datum: 24 oktober 2017, 20.00

Gezamenlijke vergadering van de adviescommissies van de gemeenteraad over de begroting 2018.

Agenda en stukken