24 oktober 2017, om 20:00 | Raadzaal gemeentekantoor, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk

Gezamenlijke commissievergadering (begrotingscommissie)

Gezamenlijke vergadering van de adviescommissies van de gemeenteraad over de begroting 2018.

Agenda en stukken