3 juli 2014, om 21:00 | De Zwaan, Kerkweg 2, Berkenwoude

Inloopbijeenkomst gemeentelijke herindeling in Berkenwoude

Het Projectbureau Herindeling Krimpenerwaard organiseert een inloopbijeenkomst waar u informatie krijgt over de gemeentelijke herindeling en met raadsleden en/of andere inwoners in gesprek kunt gaan over uw kijk op de nieuwe gemeente Krimpenerwaard.