24 juni 2014, om 21:00 | Het Bastion, Het Bastion 5, Schoonhoven

Inloopbijeenkomst gemeentelijke herindeling in Schoonhoven

Het Projectbureau Herindeling Krimpenerwaard organiseert een inloopbijeenkomst waar u informatie krijgt over de gemeentelijke herindeling en met raadsleden en/of andere inwoners in gesprek kunt gaan over uw kijk op de nieuwe gemeente Krimpenerwaard.

Na deze bijeenkomst is er nog een soortgelijke inloopavond op:
woensdag 3 juli in Berkenwoude (De Zwaan), ook van 19 tot 21 uur.