25 september 2017, om 20:00 | Gemeentekantoor, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk

Openbare fractiebijeenkomst PvdA

De PvdA bespreekt haar inbreng voor de vergadering van de gemeenteraad van 26 september.

Onze bijeenkomsten zijn openbaar, dus iedereen is van harte welkom om met ons mee te denken en te praten. Kun je er niet bij zijn, maar wil je ons wel iets meegeven? Stuur dan een mail of neem contact op met een van onze fractie- of commissieleden.