26 februari 2015, om 21:00 | De Overkant, Wal 34, Schoonhoven

Startsein project aanpak winkelleegstand Schoonhoven

Op donderdagavond 26 februari wordt het startsein gegeven voor een project van winkeliersvereninging Schoonhoven en Citymanagement Schoonhoven. De partijen pakken de handschoen op om winkelleegstand tegen te gaan.

Zij worden daarin ondersteund door HISA. Deze organisatie ondersteunt winkelcentra in het verbeteren van het functioneren van winkelcentra. Tijdens de inspiratiebijeenkomst wordt een aantal eerste mogelijkheden aangedragen en gaan de partijen op zoek naar ideeën of wensen van betrokkenen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de avond bij te wonen.

De inspiratiebijeenkomst vindt plaats in ‘de Overkant’ van 18.00 tot 21.00 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt er een presentatie gegeven over de verschillende mogelijkheden om de leegstand aan te pakken. Vervolgens is er een interactief gedeelte waarbij de wensen en ideeën van Schoonhoven in kaart gebracht worden. Ondernemers en zzp-er’s zijn van harte welkom om ideeën waarmee winkelleegstand tegengegaan kan worden, aan te dragen.

Bron: Dichtbij.nl