5 november 2014, om 22:00 | FNV-gebouw, Pegasusweg 200, Rotterdam

Themabijeenkomst: Hoog water in de polder?

Bijeenkomst van de PvdA Prins Alexander over het thema ‘Water’.

We leven in de omgeving van Rotterdam achter dijken en onder de zeespiegel. Door de klimaatverandering is het nodig om meer alert te zijn op veiligheid. De aarde warmt op en de zeespiegel stijgt. Met heftiger regenbuien is de vraag waar we het water laten. Ook langdurige droge periodes kunnen onze dijken bedreigen. Wij willen droge voeten en veilige dijken. Wij willen een goede kwaliteit zwemwater en geen vervuild oppervlaktewater in singels of sloten. Allemaal zaken waar het waterschap zich mee bezighoudt.

De PvdA Prins Alexander heeft het initiatief genomen om samen met de omringende afdelingen en het Gewest Zuid-Holland een bijeenkomst te organiseren over het thema water. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden uit de regio, dus niet alleen voor PvdA-leden.

Er zijn deze avond drie korte inleidingen:
Hans Oosters, dijkgraaf van Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard(HHSK) zal uitleg geven over de taken van het waterschap.
Johan Helmer, afdelingshoofd a.i. en coördinator internationale samenwerking HHSK zal stilstaan bij het vrijwillige dijkleger en de noodzaak van een evacuatieplan.
Boudewijn Bruil, lid van het Algemeen Bestuur van HHSK, zal iets vertellen over een brede kijk op waterwerken.

Dijkgraaf Hans Oosters: “Ik ben blij met dit initiatief! Het kabinet heeft een nieuw Deltaplan opgenomen in de begroting van 2015. Er worden miljoenen geïnvesteerd de komende tijd. Dat is ook nodig om ons land droog te houden. Denk ook maar eens aan de ondergelopen kelders in de steden. Betrokkenheid van bewoners was altijd al belangrijk en moet vergroot worden. Het gaat ook om uw belastinggeld! Heel goed dat er een avond over water wordt georganiseerd dus!”

In maart 2015 zijn er verkiezingen voor de waterschappen. De waterschapsverkiezingen vinden gelijktijdig plaats met de verkiezingen van de Provinciale Staten op 18 maart a.s. Bij het waterschap gaat het om 21 zetels die via verkiezingen verdeeld worden. Deze bijeenkomst is vooral georganiseerd om de belangstelling voor het waterschap en haar werk te vergroten.
“Dat is erg noodzakelijk”, meent Johan Helmer. “Er ligt een rapport van de OESO(Organisatie voor Europeesche Samenwerking en Ontwikkeling) dat Nederland in het zonnetje zet wat betreft de organisatie van het waterbeheer, maar men mist evacuatieplannen en bewonersbewustheid van water(dreiging). We moeten aan de slag dus!”
Boudewijn Bruil zal in zijn bijdrage ingaan op een “brede benadering ”als je met waterwerken bezig bent. “Als ergens een brug vervangen wordt dan ook maar direct op een betere hoogte zodat de kano wel onder de brug door kan.”

Na een kopje koffie kunt u in kleine groepen met één van de deskundigen verder praten over punten die u na aan het hart liggen.

Voor nadere inlichtingen kunt u mailen naar pvdaprinsalexander@gmail.com.

Waar vind ik het FNV-gebouw?