Door Redactie op 17 oktober 2017

PvdA wil duidelijkheid over extraatje voor kinderen

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over de waardebonnen die de gemeente Krimpenerwaard beschikbaar stelt aan gezinnen een laag inkomen met kinderen tussen 0 en 18 jaar. De PvdA vindt dat het geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar heeft gesteld, niet wordt besteed zoals zou moeten.

De gemeente Krimpenerwaard ontvangt jaarlijks 176.000 euro als doeluitkering om armoede onder kinderen te bestrijden, door iets extra’s ‘in natura’ te verstrekken. De regeling moet aanvullend zijn op bestaand beleid, dus aanvullend op de bestaande minimaregelingen zoals het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds.

Het initiatief van een voucherregeling biedt de aanvragers veel keuzevrijheid. Dat is prettig, stelt de PvdA in haar vragen. Maar wij herkennen de voucherregeling zoals de gemeente die nu hanteert niet als een samenhangend plan om de armoede onder kinderen structureel te bestrijden. En we zien ook niet dat besteding in het voordeel van deze kinderen geborgd is, wat ‘in natura’ wel het geval is. Onduidelijk is nu op welke manier wordt voorkomen dat doelgroepkinderen niet bereikt worden. Niet ondenkbaar is dat een gezin er niet voor kiest de voucher ten nutte van een kind te besteden.

De PvdA vindt structurele bestrijding van armoede onder kinderen een speerpunt. Het is, ook kijkend naar de impuls-regeling van het kabinet, niet acceptabel als geoormerkt budget daarvoor niet gebruikt wordt, of als een structurele aanpak achterwege blijft.

Vragen PvdA
Iets extra’s voor kinderen van 0 tot 18 jaar (nieuwsbericht gemeente Krimpenerwaard)

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over de waardebonnen die de gemeente Krimpenerwaard beschikbaar stelt aan gezinnen een laag inkomen met kinderen tussen 0 en 18 jaar. De PvdA vindt dat het geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar heeft gesteld, niet wordt besteed zoals zou moeten.

De gemeente Krimpenerwaard ontvangt jaarlijks 176.000 euro als doeluitkering om armoede onder kinderen te bestrijden, door iets extra’s ‘in natura’ te verstrekken. De regeling moet aanvullend zijn op bestaand beleid, dus aanvullend op de bestaande minimaregelingen zoals het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds.

Het initiatief van een voucherregeling biedt de aanvragers veel keuzevrijheid. Dat is prettig, stelt de PvdA in haar vragen. Maar wij herkennen de voucherregeling zoals de gemeente die nu hanteert niet als een samenhangend plan om de armoede onder kinderen structureel te bestrijden. En we zien ook niet dat besteding in het voordeel van deze kinderen geborgd is, wat ‘in natura’ wel het geval is. Onduidelijk is nu op welke manier wordt voorkomen dat doelgroepkinderen niet bereikt worden. Niet ondenkbaar is dat een gezin er niet voor kiest de voucher ten nutte van een kind te besteden.

De PvdA vindt structurele bestrijding van armoede onder kinderen een speerpunt. Het is, ook kijkend naar de impuls-regeling van het kabinet, niet acceptabel als geoormerkt budget daarvoor niet gebruikt wordt, of als een structurele aanpak achterwege blijft.

Vragen PvdA
Iets extra’s voor kinderen van 0 tot 18 jaar (nieuwsbericht gemeente Krimpenerwaard)

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over de waardebonnen die de gemeente Krimpenerwaard beschikbaar stelt aan gezinnen een laag inkomen met kinderen tussen 0 en 18 jaar. De PvdA vindt dat het geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar heeft gesteld, niet wordt besteed zoals zou moeten.

De gemeente Krimpenerwaard ontvangt jaarlijks 176.000 euro als doeluitkering om armoede onder kinderen te bestrijden, door iets extra’s ‘in natura’ te verstrekken. De regeling moet aanvullend zijn op bestaand beleid, dus aanvullend op de bestaande minimaregelingen zoals het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds.

Het initiatief van een voucherregeling biedt de aanvragers veel keuzevrijheid. Dat is prettig, stelt de PvdA in haar vragen. Maar wij herkennen de voucherregeling zoals de gemeente die nu hanteert niet als een samenhangend plan om de armoede onder kinderen structureel te bestrijden. En we zien ook niet dat besteding in het voordeel van deze kinderen geborgd is, wat ‘in natura’ wel het geval is. Onduidelijk is nu op welke manier wordt voorkomen dat doelgroepkinderen niet bereikt worden. Niet ondenkbaar is dat een gezin er niet voor kiest de voucher ten nutte van een kind te besteden.

De PvdA vindt structurele bestrijding van armoede onder kinderen een speerpunt. Het is, ook kijkend naar de impuls-regeling van het kabinet, niet acceptabel als geoormerkt budget daarvoor niet gebruikt wordt, of als een structurele aanpak achterwege blijft.

Vragen PvdA
Iets extra’s voor kinderen van 0 tot 18 jaar (nieuwsbericht gemeente Krimpenerwaard)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie