Door Redactie op 26 juli 2017

Aanvullend grondonderzoek IJsseldijk

In maart/april 2017 heeft het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) voor drie dijkvakken op de IJsseldijken extra grondonderzoek verricht om de sterkte van de ondergrond beter in de vingers te krijgen. Als vervolg hierop wordt ook aanvullend onderzoek uitgevoerd voor de resterende dijkvakken.

Het betreft circa 8 kilometer op het tracé van KIJK tussen Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak. De werkzaamheden vinden plaats van 26 juli t/m 15 september 2017.

Om beter te kunnen rekenen, wil het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard controleren of de grondopbouw binnen een dijkvak gelijk is. Zo kan het de sterkte nauwkeuriger bepalen en onzekerheden verminderen. Ook krijgt het beter inzicht of een grondoplossing als mogelijke dijkverbetering technisch uitvoerbaar en inpasbaar in de omgeving is. Wellicht kan met een slankere dijk worden voldaan aan de waterveiligheidsnorm.

In opdracht van het hoogheemraadschap voert Fugro NL Land B.V. (hierna Fugro) het grondonderzoek uit. Fugro verricht handboringen, sonderingen met een mini-sondeerrups en mechanische boringen met een mini-boorrups op en rond de dijk. Ook worden waterspanningsmeters geïnstalleerd om de grondwaterstand te meten.

De werkzaamheden vinden plaats op percelen aan de dijk in overleg met de bewoners / eigenaren, en langs of op de openbare weg. Het verkeer ondervindt tijdelijk verkeershinder van de werkzaamheden op de dijk omdat slechts één rijbaan beschikbaar blijft. Er wordt zo veel mogelijk buiten de spits gewerkt.

Voor meer informatie over het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard bezoek de website www.hhsk.nl/kijk.

(Bron: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
karres+brands maakt inpassingsplan voor IJsseldijk (6 december 2016)
IJsseldijken niet stabiel en niet hoog genoeg (8 september 2016)
Gouderak toont zich betrokken bij versterking van IJsseldijk (4 februari 2016)
Versterking IJsseldijk: megaklus van meer dan € 200.000.000,00 (19 januari 2016)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie