Door Redactie op 31 oktober 2017

Begroting 2018: PvdA wil meer zekerheid

Ons verhaal van vorig jaar zouden we zo weer kunnen houden. Er is weinig veranderd, het college is nog steeds “zunig”. Terwijl de nood hoger wordt. Dat zegt de PvdA-fractie in een reactie op de begroting 2018-2021 van de gemeente Krimpenerwaard.

Enkele voorbeelden. De huizenmarkt ontploft, maar de behoefte aan goedkope koop- en huurwoningen vermindert niet. Veel mensen hebben tijdelijke, kleine baantjes en de huurtoeslag wordt ook minder onder het nieuwe kabinet. De PvdA wil betaalbaarheid.

Het aantal mensen met schulden neemt mondjesmaat af, het aantal mensen met een bijstandsuitkering neemt toe ondanks het aantrekken van de economie. De PvdA wil de zekerheid dat alle mensen, wanneer het nodig is, in Krimpenerwaard terechtkunnen  bij de schulddienstverlening en de weg weten naar de minimaregelingen. Meer bekendheid is nodig.

Er is behoefte aan ontmoeting, aan gezellige ruimten om activiteiten te ondernemen. Niet iedere kern in deze gemeente heeft zo’n ruimte, en voor nieuwe initiatieven die aan leefbaarheid bijdragen zit het subsidiebeleid op slot. De PvdA wil zekerheid dat de gemeente leefbaar blijft. Ook op zondagen. We hebben respect voor gebed en geloof, maar wij vinden het een individuele zaak.

De druk op onze wegen neemt toe en ook de files op de Algerabrug. De PvdA wil zekerheid dat de polder groen, weids en rustig blijft. Dus geen dure tweede brug en veel extra asfalt. Maar laten we inzetten op veel kleinere maatregelen. ‘Snelle fiets’ verbindingen, meer gebruik van de veerponten, meer openbaar vervoer over weg en water.

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie