Door Redactie op 9 juli 2015

Begrotingsvergadering was ‘constructief’

PvdA-fractievoorzitter Rob Geleijnse kijkt niet ontevreden terug op de begrotingsvergadering van de gemeenteraad van Krimpenerwaard. ‘We hebben constructieve algemene beschouwingen gehad’, zegt hij.

Wel is hij ‘uiteraard’ teleurgesteld over het wegstemmen van de PvdA-motie over de aanpak van schulden bij de jeugd. ‘Dat zien we echt als een gemiste kans.’
Een andere motie van de PvdA, om bij de beoordeling van de gewenste ruimte voor bedrijventerreinen ook de mogelijkheden in omringende gemeenten mee te nemen, kreeg slechts steun van Pro Krimpenerwaard.

Rob Geleijnse is blij met de toezeggingen op het gebied van het accommodatiebeleid en de zondagsrust. ‘Het college heeft zich in de raadsvergadering van een menselijkere kant laten zien dan de intenties die in het collegeprogramma zelf stonden. We zullen de komende periode het college scherp blijven volgen en met plannen en voorstellen blijven komen om Krimpenerwaard een stukje socialer te maken.’

In een motie over het accommodatiebeleid had de PvdA voorgesteld dat bij het accommodatiebeleid niet alleen mag worden gekeken naar efficiency en bezuinigingen, maar dat vrijstaande of vrijkomende gebouwen ook moeten worden beoordeeld op hun functie voor de wijk en bijvoorbeeld voor een gereduceerd tarief kunnen worden gebruikt door bewoners en verenigingen. De fractie hield die motie aan na toezeggingen van het college.

Een motie over de zondagsrust diende de PvdA uiteindelijk niet in omdat tijdens de vergadering bleek dat de huidige regelingen over zondagsrust voorlopig gehandhaafd worden. In de nieuwe APV (Algemene Plaatselijke Verordening) wordt voor het verlenen van vergunningen voor evenementen geen eindtijd van 23 uur (zaterdag) en geen begintijd van 13 uur (zondag) opgenomen. Dit sluit aan bij de opvatting van de PvdA dat iedereen voor zichzelf moet kunnen uitmaken wat hij of zij op zondag doet – uiteraard met respect voor anderen.

Algemene beschouwingen PvdA Krimpenerwaard, 8 juli 2015

Lees ook:
Krimpenerwaard teert in op reserves (AD Gouda, 13 juli 2015)
Krimpenerwaard zet reserves in voor sluitende begroting (Het Kontakt, 9 juli 2015)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
‘College maakt geen keuzes en richt zich niet op de mensen’ (8 juli 2015)
Voor een sociaal Krimpenerwaard (7 juli 2015)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie