Door Redactie op 19 mei 2016

‘Besluitvorming over opvang vluchtelingen duurt te lang’

PvdA-fractievoorzitter Rob Geleijnse is blij dat het college eindelijk komt met een concreet voorstel voor de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders. Het voorstel past binnen de motie van de PvdA om kleinschalige opvang mogelijk te maken. ‘De vraag hierbij is wel, waarom dit toch weer zo lang moet duren.’

Rob Geleijnse: 'Laat ons uw ervaringen weten.'

Rob Geleijnse

Pas na de zomer volgt er een definitief voorstel. Rob Geleijnse: ‘Dat moet sneller. We hebben de morele plicht om mensen die achtervolgd worden door oorlog en geweld een veilig thuis te bieden. De volgende stap is dat de gemeente in gesprek gaat met de inwoners van Schoonhoven en Lekkerkerk om te zien of en hoe we deze opvang op een goede manier kunnen invullen. Op een manier die past bij de beide kernen. Voor ons staat centraal dat iedere inwoner mee moet kunnen doen. Dat zorg, onderwijs en sport voor iederéén beschikbaar is. Dat doen we in samenwerking met onze verenigingen, stichtingen en inwoners. Zodat iedereen zich hier thuis voelt. En dat is voor onze huidige inwoners niet anders dan voor de mensen die wij opvangen en een nieuw thuis bieden.’

Vandaag liet het college weten dat het voormalige K5-hoofdkantoor in Lekkerkerk, een deel van de Zilvervakschool, de voormalige Ichthusschool en het Groene Kruisgebouw in Schoonhoven in beeld zijn voor de tijdelijke huisvesting van statushouders dan wel de opvang van vluchtelingen. ‘In het niet-gebruikte deel van de Zilvervakschool aan de Mr. Kesperstraat – de toren – kan mogelijk onderdak geboden worden aan vijftig statushouders’, melden in een voorstel aan de gemeenteraad. ‘Het vroegere K5-hoofdkantoor aan de Koninginneweg in Lekkerkerk kan eventueel ruimte bieden aan zestien nieuwkomers. Het gaat in beide gevallen om tijdelijke huisvesting voor een termijn van drie tot vijf jaar’.

De gemeente Krimpenerwaard heeft de taak dit jaar 138 statushouders – vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in Nederland mogen blijven – woonruimte te bieden. ‘Het is moeilijk om deze mensen te huisvesten. Daarom denken we aan tijdelijke, kleinschalige huisvesting in bestaande, leegstaande panden. Op deze manier worden er geen sociale huurwoningen onttrokken aan het woningbestand en blijven er woningen beschikbaar voor bestaande woningzoekenden in de gemeente.’

Voor de opvang van vluchtelingen, mensen die hun land zijn ontvlucht en nog in de procedure zitten voor een definitieve verblijfsvergunning, heeft het college de voormalige Ichthusschool en het Groene Kruisgebouw aan de Spoorstraat in Schoonhoven op het oog.
Het college legt de drie locaties ter bespreking voor aan de gemeenteraad in de vergadering van 31 mei.

Voor inwoners, ondernemers en overige betrokkenen die vragen hebben over deze tijdelijke huisvesting worden inloopbijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten zijn op maandag 23 mei tussen 17.30 en 20.30 uur in het gemeentekantoor in Lekkerkerk en dinsdag 24 mei tussen 17.30 en 20.30 uur in de aula van het Schoonhovens College. De bewoners van de betrokken wijken hebben een uitnodiging ontvangen.

(Bron: Het Kontakt, 19 mei 2016) 

Persbericht gemeente Krimpenerwaard

Lees ook:
Vluchtelingen in school en Groene Kruisgebouw (AD Gouda, 20 mei 2016)
Plannen voor tijdelijke opvang 16 statushouders (AD Rotterdam Oost, 20 mei 2016)
B&W Krimpenerwaard presenteert opvanglocaties vluchtelingen (Het Kontakt, 19 mei 2016)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Gemeenteraad wil wél kleinschalige opvang van vluchtelingen (2 maart 2016)
Burgemeester vraagt om aandacht voor vluchtelingen (22 december 2015)
Raad stemt in met voorstel opvang vluchtelingen (7 oktober 2015)
College kiest voor kleinschalige opvang vluchtelingen (2 oktober 2015)
Raad wil extra bijdrage leveren voor vluchtelingen (18 september 2015)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie