Door Bas Noorlander op 1 juni 2015

Brandweergarage Stolwijk, terug bij af ?

Naar aanleiding van berichten in de pers over opnieuw een onderzoek naar een locatie voor de brandweergarage in Stolwijk heeft de PvdA vragen gesteld aan burgemeester Tjerk Bruinsma. Over de (on)wenselijkheid van dit onderzoek is door het college vooraf geen overleg gevoerd met de raad.


Wat ging hieraan vooraf. De raad van de voormalige gemeente Vlist besloot vorig jaar de huidige brandweergarage op het terrein van gemeentewerken te verlaten en in ‘De Poort van Stolwijk’ een stuk grond waar geen woonbestemming op rust, te bestemmen voor de brandweer. Hiervoor is ook geld beschikbaar gesteld en er zijn afspraken gemaakt met de ontwikkelaar van deze wijk. De locatie is, na vele jaren zoeken en zeer intensief overleg én met instemming van de Brandweer Hollands Midden tot stand gekomen. Voor deze belangrijke voorziening vond men dit de beste plek in Stolwijk. Een plek die volgens de voorschriften, rapportages en onderzoeken voldoende garanties biedt om vandaar snel en adequaat de plaats van een incident te bereiken.

Omdat het uitgangspunt van de raad en ook van de PvdA tot nu toe is dat raadsbesluiten die zijn genomen door de vijf voormalige gemeenten, gerespecteerd worden, is de PvdA-fractie onaangenaam verrast dat deze locatie nu opnieuw ter discussie wordt gesteld. Burgemeester en wethouders willen nu nogmaals onderzoeken of de gekozen plek de juiste is en of wellicht de huidige plek, terrein gemeentewerken in Stolwijk, gehandhaafd moet blijven. Over de (on)wenselijkheid van dit onderzoek is door het college vooraf geen overleg gevoerd met de raad.

De motivering van het college om dit te gaan doen is, dat er nogal wat onvrede zou heersen over de door de raad van Vlist gekozen plek.
Dat mag zo zijn, maar bijna ieder bouwplan, op welke plek dan ook, geeft over het algemeen wat ruis – van omwonenden en belanghebbenden. Eigenbelang versus algemeen belang, het blijft een moeilijke zaak. Als de gemeente, na goed overleg met bezwaarden niet tot een oplossing komt, dan hebben onze inwoners de mogelijkheid het raadsbesluit aan te vechten en hun belang in zienswijzen en beroep tot in hoogste instantie kenbaar te maken en te verdedigen. Dit alles kan ook betekenen dat de al tientallen jaren zo vurig gewenste Centrumontwikkeling in Stolwijk op het terrein van gemeentewerken in gevaar dreigt te komen of nog langer op zich laat wachten.

Overigens niet alleen de fractie van de PvdA was over de actie van het college verbaasd, ook coalitiepartij VVD en het CDA hebben hierover in de vergadering van de raadscommissie opmerkingen gemaakt.

201503BasNoff (2)Bas Noorlander is lid van de gemeenteraadscommissie

Lees ook:
Vraagtekens bij onderzoek brandweerkazerne Stolwijk (Het Kontakt, 27 mei 2015)
Onderzoek locatie brandweerkazerne (Het Kontakt Oost, 26 mei 2015)

(Bron foto brandweergarage: Google StreetView)

Bas Noorlander

Bas Noorlander

Bas Noorlander (10 mei 1947) was tot  mei 2016 commissielid en lid van onze steunfractie. Hij woont in Stolwijk.

Meer over Bas Noorlander