Door Redactie op 24 april 2015

CDA stelt de verkeerde vragen

Dat het CDA de gevaarlijke situatie bij de kruising Middelblok/Zuidwestelijke Randweg in Gouderak aan de orde stelt, is terecht. Het onderwerp is belangrijk genoeg. Maar het CDA stelt de verkeerde vragen. De PvdA heeft nu aanvullende vragen gesteld.

De onveilige situatie betreft vooral de fietsers die, komende vanaf het Veerstalblok of de Gouderaksebrug, het Middelblok richting Gouderak op willen draaien.

Op onze Facebookpagina schrijven wij: ‘In 2013/2014 heeft de PvdA Ouderkerk meerdere malen het college over deze zaak aan de tand gevoeld. De raad heeft vervolgens het college opdracht gegeven samen met de provincie verbeteringen aan te brengen. De juiste vraag van het CDA aan het college zou nu moeten zijn: Hoe staat het met de verbeteringen die u of de provincie zou aanbrengen? De zaak hoeft niet meer overnieuw aan de orde gesteld te worden. Er ligt al een afspraak met de provincie en een uitspraak van het toenmalige college dat de weg zeer onveilig is.’

De kwestie is in de raad van de voormalige gemeente Ouderkerk uitvoerig aan de orde is geweest – op initiatief van PvdA én CDA! Uit de vragen die het CDA nu aan het college van B en W van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard stelt blijkt dat het weliswaar van het bestaan van het dossier op de hoogte is, maar de inhoud niet kent.

Het was beter geweest als het CDA was doorgegaan waar de gemeente Ouderkerk is gestopt. Dat scheelt veel dubbel (uitzoek)werk. Wij gaan ervan uit dat het college (waarin ook de toenmalige Ouderkerkse wethouder Ria Boere zit) het Ouderkerkse dossier wel kent en daar op terug zal vallen.

De laatste ontwikkeling dateert van mei 2014, toen de Ouderkerkse wethouder Theo Segers in de commissie vertelde dat de provincie, na een aanvankelijke weigering, toch weer met de gemeente wilde overleggen over aanpassing van de situatie. Uitgangspunt voor dat gesprek zou zijn deze, door de gemeente Ouderkerk gemaakte schets van een alternatief voor de gevaarlijke oversteek voor fietsers. Of dat gesprek heeft plaatsgevonden is niet bekend, laat staan de uitkomst ervan.

De PvdA vindt het goed dat het onderwerp nu door het CDA op de agenda van de nieuwe gemeente is geplaatst, want het is erg belangrijk. Maar het zou jammer zijn als de discussie die in de raad van Ouderkerk is gevoerd, nu wordt overgedaan. Dat is zonde van de energie en tijd, terwijl juist in deze zaak snel moet worden gehandeld. Daarom hebben wij aanvullende vragen gesteld.

zwrmiddelbl545De gevaarlijke oversteek bij Gouderak. (archieffoto PvdA Ouderkerk)

Schriftelijke vragen PvdA over gevaarlijke situatie ZWR/Middelblok, 23 april 2015

Lees ook:
Situatie bij randweg gevaarlijk (AD Gouda, 22 april 2015)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Provincie wil toch praten over gevaarlijke oversteek (19 mei 2014)
Vangrail moet gammel hekje vervangen (8 maart 2014)
Ouderkerk naar provincie over aansluiting ZWR op Middelblok (16 januari 2014)
Aanpassing randweg nodig (3 december 2013)
‘Provincie moet werk overdoen’ (29 november 2013)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie