Door Redactie op 2 oktober 2015

College kiest voor kleinschalige opvang vluchtelingen

Met het huisvesten van 31 extra statushouders en het inrichten van een klein asielzoekerscentrum op maximaal 10 kilometer van Gouda wil de gemeente Krimpenerwaard bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. De locatie is nog niet bekend.

Zo vat het AD vandaag het raadsvoorstel van het Krimpenerwaardse college van B en W samen. Volgens burgemeester Tjerk Bruinsma past het voorstel voor kleinschalige opvang beter bij de elf kernen van de gemeente en kan het wellicht op meer draagvlak rekenen. Volgens Bruinsma is er in Krimpenerwaard geen plaats voor een volwaardig azc dat 400 asielzoekers zou tellen. In een ‘satelliet-azc’ kunnen maximaal 250 asielzoekers worden gehuisvest voor een periode van 2 à 3 jaar. Zo’n satelliet zou gebruik kunnen maken van het grote azc dat medio 2016 in de Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda wordt gerealiseerd.

Volgens Bruinsma, geciteerd in het AD, stelt het COA (het Centraal orgaan voor de opvang van asielzoekers) als voorwaarde dat een satelliet-azc niet verder dan 10 kilometer van z’n ‘grote broer’ mag liggen. Dat beperkt het zoekgebied tot de kernen Haastrecht, Stolwijk, Vlist, Gouderak en Berkenwoude:

straalazc545

Bij zijn onderzoek naar de opvangmogelijkheden voor vluchtelingen heeft het college de raadsbreed gesteunde PvdA-motie van 22 september over de opvang van vluchtelingen zwaar meegewogen. Op 30 september heeft een afvaardiging van het college gesproken met het COA dat een aantal opvangopties heeft toegelicht. Op basis van de motie en het gesprek met het COA stelt het college nu de gemeenteraad voor, om 31 extra statushouders te huisvesten én onderzoek te doen naar de opties van een satelliet-azc en een Gemeentelijk Zelf Zorg Arrangement (GZZA) voor statushouders.

Elke gemeente in Nederland krijgt van het Rijk een taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Krimpenerwaard moet in 2015 95 mensen opvangen. Naast huisvesting regelt de gemeente ook inkomen, scholing, inburgering en maatschappelijke begeleiding. Het adequaat opvangen van deze 95 mensen verloopt hier voorspoedig.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemeenten opgeroepen om extra statushouders te huisvesten die nu nog in een azc wonen. Hierdoor ontstaat er ruimte in de asielzoekerscentra in Nederland. Het is een duurzame oplossing waarbij vluchtelingen die asiel hebben gekregen regulier worden gehuisvest met perspectief op onderwijs, Nederlandse taal en werk. De gemeente Krimpenerwaard is gevraagd om 31 extra statushouders op te nemen. Het college wil aan dat verzoek voldoen.

Het COA had nog twee mogelijke locaties voor een volwaardig azc voor 400 personen genoemd, maar beide zijn volgens het college niet geschikt. Het ging om de Wolfson-locatie aan de Bergambachterstraat in Schoonhoven en de voormalige Fikszo-locatie in Lekkerkerk. Volgens het college kan de komst van een azc op die plekken ‘zeer waarschijnlijk’ op weinig draagvlak rekenen. Beide kernen zijn bovendien relatief klein voor de opvang van 400 asielzoekers, meent het college.

Het COA droeg ook de alternatieve vormen van opvang aan, te weten een satellietopvang en het Gemeentelijk Zelf Zorg Arrangement (GZZA). Deze twee opties wil het college nu onderzoeken.

Bij het GZZA stelt de gemeente onderdak beschikbaar voor statushouders en treedt zij op als ‘gastheer’. Het gaat om tijdelijke huisvesting totdat de bemiddeling naar een gekoppelde gemeente is afgerond en de statushouder zich definitief kan gaan vestigen. De doorstroom vindt over heel Nederland plaats en niet per se binnen de regio of gemeente waar tijdelijk wordt opgevangen. De huisvesting is veelal bedoeld voor een periode van 12-15 maanden voor 30 tot 100 statushouders. De gemeente biedt deze vorm van huisvesting gedurende een periode van 2 à 3 jaar aan. Gelet op de kleinschaligheid van de opvang, denkt het college dat een GZZA wellicht geschikt kan zijn voor de gemeente Krimpenerwaard.

De gemeenteraad vergadert dinsdag 6 oktober over het voorstel van het college. De vergadering begint om 20 uur in het gemeentehuis in Lekkerkerk.

Lees ook:
Gezocht: klein azc in de polder (AD Gouda, 2 oktober 2015)
B&W: ‘Satelliet-azc en opvang meer asielzoekers’ (Het Kontakt, 2 oktober 2015)
Collegevoorstel aan raad over opvang vluchtelingen (Persbericht gemeente Krimpenerwaard, 1 oktober 2015)

Eerder bericht over dit onderwerp:
Raad wil extra bijdrage leveren voor vluchtelingen (18 september 2015)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie