Door Rob Geleijnse op 17 februari 2016

Diep geschokt

De SGP geeft aan op principiële gronden niet in te willen stemmen met de verhuizing van de moskee in Schoonhoven en de daarbij behorende ruimtelijke aanpassingen. Rob Geleijnse is diep geschokt over deze stellingname en legt uit waarom.

Gisterenavond werd in een redelijk tamme commissievergadering gesproken over de verhuizing van de moskee in Schoonhoven naar een leegstaand schoolgebouw. Dat gebouw dient als vervanging voor de houten keet waar de moskee al sinds jaar en dag in huist. Ruimtelijk gezien hadden wij en de rest van de commissieleden wat technische vragen, maar de algemene insteek was vooral dat de raad de moskeegangers hun nieuwe onderkomen gunt. Ze hebben er lang genoeg voor moeten knokken.

Tot woordvoerder Eric Koelewijn van de SGP het woord nam.

Die gaf aan op principiële bezwaren niet in te kunnen stemmen met deze wijziging van het bestemmingsplan. Ik dacht even dat ik het niet goed had verstaan, dus ik vroeg hem mij uit te leggen wat die principiële bezwaren dan inhielden. Het antwoord verbijsterde en schokte me tegelijkertijd. De SGP kan niet instemmen met het plan, omdat het tegen haar principes is om het mogelijk te maken een andere God te aanbidden dan de God zoals die in de Bijbel wordt beschreven…

Vooropgesteld: ik heb respect voor elke vorm van geloof. Dat vind ik vooral een persoonlijke kwestie en iedereen moet de ruimte krijgen om te geloven wat hij of zij wil. En dat is precies wat we middels dit voorstel doen. Wat mij betreft slaat de SGP hier op twee vlakken de plank volledig mis.

Ten eerste interpreteer ik het geloof volledig anders. De Bijbel is een verhaal van vergeving, ruimte geven en barmhartigheid. Dat zie ik in de opstelling van de SGP totaal niet terug. Die is rechtlijnig en intolerant. Mijn advies: behandel anderen, zoals je zelf behandeld wilt worden.

Ten tweede gaat de opstelling van de SGP hier snoeihard in tegen artikel 1 van de Grondwet. Dat artikel verbiedt discriminatie op grond van godsdienstige overtuiging, wat betekent dat je iedere godsdienst gelijkwaardig dient te behandelen. En daar is hier geen enkele sprake van. Een verhuizing wordt geweigerd, puur op principiële gronden van geloof. Dat raakt de randen van ons staatsrecht. De SGP geeft meer waarde aan een uit z’n verband gerukte interpretatie van het eerste van de Tien geboden, dan de Grondwet.

Onze Grondwet is een uitstekende wet die vrijheid en grondrechten voor iedereen borgt. De SGP begeeft zich met deze principiële opstelling op een hellend vlak.

Daar ben ik niet alleen heel geschokt over, maar vooral intens verdrietig.

robg125Rob Geleijnse,
fractievoorzitter PvdA Krimpenerwaard

Lees ook:
D66: ‘Onderzoek uitspraken SGP’er’ (Het Kontakt, 1 maart 2016)
Ophef om uitspraken SGP Krimpenerwaard over verhuizing moskee (Omroep West, 18 februari 2016)
SGP tegen moskee wegens ‘andere boodschap’ (AD Gouda, 18 februari 2016)
Detailhandel moskee roept vragen op (Het Kontakt, 17 februari 2016)

Eerder bericht over dit onderwerp:
Nieuwe moskee Schoonhoven op plek van oude school (2 november 2015)

Rob Geleijnse

Rob Geleijnse

Rob Geleijnse (19 februari 1980) woont in Lekkerkerk.

Meer over Rob Geleijnse