11 mei 2015

‘Dorpsraden passen prima in de doe-democratie’

Ries Jansen wil als voorzitter van de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen (ZHVKK) de instelling van dorpsraden bevorderen. Dorpsraden, wijkcomités of klankbordgroepen. Ries Jansen (72) gelooft heilig in het nut van deze netwerken. “Ik zie ze als een mooie schakel tussen gemeente en inwoners.”

“Die hebben via een dorpsraad meer invloed op wat er in hun eigen dorp gebeurt.”
Jansen, oud-burgemeester van Krimpen aan den IJssel en oud-wethouder van Rotterdam, werd eind april tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de ZHVKK (externelink16) benoemd tot voorzitter. Dat gebeurde in verenigingsgebouw ‘t Wingerdshof in de Molenwaardse kern Wijngaarden. Vrijwilligers van de plaatselijke klankbordgroep knapten dit gebouw op. “Hun inzet is een uitstekend voorbeeld van hoe je in kleine kernen grote zaken kunt realiseren”, zegt Jansen. “Vandaar dat ze vorig jaar – heel terecht – de jaarlijkse stimuleringsprijs van de ZHVKK in ontvangst mochten nemen.”

Laag pitje
Zuid-Holland telt nu nog maar weinig dorpsraden. Iets waar Jansen wel een verklaring voor heeft. “In vergelijking met de rest van Nederland staat de fusiegolf van gemeenten hier al paar jaar op een laag pitje. Hoe dat komt? De Zuid-Hollandse gemeenten zijn gewoon niet zo happig om te fuseren met de buurman. Provincies als Friesland, Brabant en Zeeland hebben al heel wat nieuwe gemeenten, met soms tientallen kleine dorpen en buurtschappen waar dorpsraden zijn opgezet.”

Jansen vindt dat een goede ontwikkeling, “want dorpsraden bestaan veelal uit betrokken inwoners en het is prima om hen medeverantwoordelijk te maken voor de leefbaarheid in hun eigen omgeving.” Jansen voorspelt dat dorpsraden in de toekomst een grotere rol gaan spelen. Gemeenten doen er dan ook goed aan om ze te omarmen. “Ze pakken verantwoordelijkheden op die een paar jaar geleden nog tot het domein van de overheid behoorden. En ook het omgekeerde gebeurt: er zijn steeds meer gemeenten die het beheer en onderhoud van bijvoorbeeld het openbaar groen, een wijkgebouw of evenement overdragen aan vrijwilligers in de wijk. Het past om die reden ook prima in de ‘doe-democratie’ die de overheid nastreeft.”

Vraagbaak
De ZHVKK helpt bestaande dorpsraden met het organiseren van hun besturen en het ontwikkelen van activiteiten. Daarvoor heeft ze een ‘vraagbaak’ in het leven geroepen. “Daarin zitten deskundigen die (zonder honorering) telefonisch of persoonlijk advies geven”, legt Jansen uit. “Het gaat om mensen met een uitgebreide ervaring in het openbaar bestuur die deze graag ter beschikking stellen van de ZHVKK.”

Gemeentebesturen zien dorpsraden nu nog vaak als een bedreiging en schromen daarom om ze een budget te verlenen. “Je gaat je eigen oppositie toch niet steunen? is de gedachte, maar zo moet je het helemaal niet zien. Geef ze geld voor bijvoorbeeld het onderhoud van het dorpshuis of het groen en ze voelen zich meer verantwoordelijk voor hun buurt of dorp.”

Jansen ziet nog een ander voordeel. “Door samen dingen op te pakken versterk je de sociale cohesie in een dorp.” Jansen denkt dat dorpsraden prima passen in de net gevormde gemeente Krimpenerwaard. “De gemeenteraad zou de dorpsraden kunnen raadplegen over allerlei zaken die spelen in een kern. Zo vergroot je het draagvlak voor je beleid, evenals de betrokkenheid van de inwoners van de dorpen bij het openbaar bestuur. En het ‘wij-gevoel’ in je gemeente neemt daardoor toe.”

Spontaan
Of ze er op korte termijn komen, is sterk de vraag. “De PvdA in de Krimpenerwaard wil dorpsraden instellen, maar die partij maakt geen deel uit van de coalitie. En het college van B & W van de Krimpenerwaard aarzelt met het betrekken van dorpsraden bij de uitvoering van hun beleid.” Jansen wijst erop dat de meeste dorpsraden vrij spontaan ontstaan, vaak pas wanneer er sprake is van een bedreiging. “Als een parkje weg moet of of het dorpshuis de deuren moet sluiten zie je dat mensen zich verenigen.”

Jansen blijft de komende twee jaar voorzitter van de ZHVKK. In die periode wil hij de vereniging een flinke ‘boost’ geven. “Ik ben tevreden als het aantal leden (nu 20, red.) is verdubbeld en we een klein budget hebben om onze werkzaamheden goed uit te voeren.”

(Bron: Het Kontakt West, 12 mei 2015

dorpsberaadPassage uit ons verkiezingsprogramma Nieuwe kansen!