Door Redactie op 26 september 2015

Drukke Bartholomeusdag, goede gesprekken

Het fraaie nazomerweer lokte veel mensen naar de Bartholomeusdag, hét jaarfeest van Schoonhoven. Ze wisten de PvdA-kraam goed te vinden en wij voerden er veel gesprekken – onder meer over het vluchtelingenvraagstuk.

Uit de gesprekken sprak veel betrokkenheid, maar ook bezorgdheid. Kan de gemeente Krimpenerwaard de opvang van vluchtelingen wel aan? Onze les van deze dag was, dat een goede communicatie belangrijk is als het tot de opvang van extra vluchtelingen komt. En dat er goed moet worden nagedacht over een snelle deelname van de vluchtelingen aan zorg, onderwijs en werk. Dat alles natuurlijk op een schaal die past bij onze gemeente.

Een foto-impressie van de Bartholomeusdag 2015:

Pieter van den Dool en Sandra van Winden bij de PvdA-kraam.

Pieter van den Dool en Sandra van Winden bij de PvdA-kraam.

Geen politiek op braderie? Wij denken daar anders over...

Geen politiek op braderie? Wij denken daar anders over…

Marije Willems en Bertan Veldhuijzen van Zanten.

Marije Willems en Bertan Veldhuijzen van Zanten.

Ook Joop den Uyl was nog aanwezig, met woorden die nog altijd actueel zijn.

Ook Joop den Uyl was nog aanwezig, met woorden die nog altijd actueel zijn.

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie