Door Redactie op 21 mei 2015

Extra controle op sluiproute Gouderak

Nog steeds gebruiken veel automobilisten het Veerstalblok in Gouderak als alternatieve route voor de Zuidwestelijke Randweg. Na vragen hierover van de PvdA zal wethouder Pieter Neven van Krimpenerwaard de politie verzoeken strenger te handhaven.

Het stuk dijk is officieel alleen toegankelijk voor fietsers en landbouwverkeer. Een zogenaamde landbouwsluis, voorheen een bussluis, moet automobilisten ervan weerhouden om de weg als sluiproute te gebruiken. Tevergeefs, zo blijkt.

Volgens Neven heeft de weg ook de aandacht van het hoogheemraadschap. ‘Dat gaat voor een betere markering en bebording zorgen. Vervolgens komt er na een aantal maanden een evaluatie.’

PvdA-raadslid Gerjo Goudriaan heeft het onderwerp aan de orde gesteld. ‘Deze kwestie speelt al jaren (zie de links hieronder). Omwonenden maken dikwijls melding van gevaarlijke situaties, maar er vindt volgens hen te weinig controle plaats. Zij staan machteloos. Mensen rijden met een bloedgang over de sluis, is ons verteld.’

(Bron: AD Gouda, 21 mei 2015)

veerstalbl545De sluis in het Veerstalblok wordt vaak genegeerd. (archieffoto’s PvdA Krimpenerwaard, 8 maart 2014)

Zie ook:
Verkeersbesluit herinrichting Veerstalblok (Staatscourant 23 september 2014)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Veerstalblok wordt fietspad met landbouwsluis (24 september 2014)
Veerstalblok wordt fietspad (6 september 2013)
Hoogheemraadschap nu verantwoordelijk voor bussluis (12 maart 2013)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie