5 februari 2015

Fors minder geld voor jeugdzorg

Een flinke tegenvaller voor de Krimpenerwaard. Het budget voor het uitvoeren van de gedecentraliseerde jeugdzorg wordt verminderd met 1,7 miljoen euro: een korting van maar liefst zestien procent.

In de presentatie over de begroting 2015 aan de toen nog te installeren raad op 4 december vorig jaar is gemeld dat de decentralisaties – de overheveling van rijkstaken naar gemeenten – met ‘risico’s en onzekerheden’ zijn omgeven. Inmiddels is hier meer over bekend, zo blijkt uit een memo van het college aan de gemeenteraad.

De cijfers zijn ingrijpend voor de gehele regio Midden-Holland. Het budget van de Krimpenerwaard gaat van 10,7 naar 9 miljoen euro. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de effecten van de zogenaamde ‘solidariteitsregeling’. Omdat de gemiddelde korting in Midden-Holland (23 procent) groter is dan de korting voor de Krimpenerwaard heeft dit mogelijk een extra gevolg voor de fusiegemeente.

‘Dan worden de bedragen als het ware naar elkaar toe getrokken’, legt wethouder Pieter Neven uit. ‘Op deze manier zal er niet één gemeente de dupe zijn, maar dan geldt “samen uit, samen thuis”. Als dit ook nog wordt toegepast gaat de Krimpenerwaard er in twee jaar tijd 2,9 miljoen op achteruit.’

Het college vindt een korting van 1,7 miljoen een bedreiging voor de continuïteit van de zorg en/of een sluitende gemeentebegroting. Neven spreekt van een zorgelijke ontwikkeling. ‘Als deze bezuiniging wordt doorgevoerd, dan moeten we gaan snoeien in de zeer belangrijke jeugdzorg. Het is nog maar de vraag of dat kan.’

Afgesproken is dat iedere gemeente afzonderlijk haar zorg zal uitspreken over de effecten van het verdeelmodel en dat ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt ingeschakeld. Een conceptbrief van Krimpenerwaard is geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 maart.

Bron: Het Kontakt, 5 februari 2015 

(Bron foto)

Lees ook:
Wethouder Pieter Neven: ‘We hebben een probleem’ (Dichtbij.nl, 10 februari 2015)
Alarm over korting op jeugdzorg (AD Gouda, 5 februari 2015)
Ook Krimpenerwaard schrikt (AD Rotterdam Oost, 5 februari 2015)