10 november 2014

‘Geef jongeren de ruimte’

Jongeren in de Krimpenerwaard moeten de ruimte en de kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Zij vormen het sociaal kapitaal van de nieuwe gemeente. Die zal daarom in jongeren moeten investeren in de vorm van goede ontwikkelingsmogelijkheden, goed onderwijs en een aantrekkelijke arbeidsmarkt.

Dat schrijven wij in ons pamflet Ruimte voor jongeren. Wij pleiten daarin voor het maken van afspraken tussen het (beroeps)onderwijs en lokale bedrijven over stage- en opleidingsmogelijkheden. De drie O’s (onderwijs, onderneming en overheid) moeten in de nieuwe gemeente intensief gaan samenwerken zodat jongeren de mogelijkheden op de lokale arbeidsmarkt leren kennen en het onderwijs gerichte vakken kan aanbieden die aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven. Het aanbieden van leer/werkbanen en traineeships hoort daar nadrukkelijk bij. De gemeente als werkgever zou daar natuurlijk aan mee moeten doen.

Verder vinden wij dat de jonge inwoners van de gemeente Krimpenerwaard al vroeg hun talenten moeten kunnen ontwikkelen. Scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en naschoolse opvang moeten er daarom samen voor zorgen dat een kind kan spelen, leren, ontwikkelen en ontmoeten. Jeugdsozen en verenigingen moeten jongeren hiervoor ook de ruimte bieden.

Pamflet ‘Ruimte voor jongeren’

PvdA: ‘Geef jongeren de ruimte’ (Het Kontakt West, 11 november 2014) 
PvdA: geef jongeren de ruimte
(AD Rotterdam Oost, 11 november 2014) 
PvdA geeft jongeren de ruimte
(Dichtbij.nl, 10 november 2014)