Door Redactie op 25 februari 2015

Geef steun aan het Natuurmanifest!

De afdeling Krimpenerwaard van de PvdA staat achter het Natuurmanifest van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Wij roepen iedereen op de petitie te ondertekenen. Het kan nog tot 1 maart!

De petitie wordt kort voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart aangeboden aan de lijsttrekkers van de partijen die hieraan meedoen. Daarmee roept de Natuur- en Milieufederatie hen op zich in de komende Statenperiode in te zetten voor een aantrekkelijk en soortenrijk Zuid-Holland.

leom200Leo Mudde, inwoner van de Krimpenerwaard en nummer 6 op de PvdA-kandidatenlijst voor de Statenverkiezingen, kan zich helemaal vinden in het manifest: ‘Juist in de Krimpenerwaard en de rest van het Groene Hart kennen wij het belang van een gevarieerde, soortenrijke omgeving. De afgelopen jaren is het water veel schoner geworden en we zien in de weilanden en langs de slootkanten weer bloemen en planten terugkeren die jaren waren verdwenen. De bever heeft zich hier gevestigd en de otter rukt op. Die ontwikkeling moet worden doorgezet. Tegelijkertijd is er echter een verontrustende achteruitgang van het aantal weidevogels. De steun van de provincie, die natuurgebieden aanwijst en met elkaar verbindt, is onmisbaar voor het behoud van onze natuurrijkdom. Ik roep dan ook graag iedereen op, de petitie via de website www.natuurmanifest.nl te tekenen.’

De PvdA Krimpenerwaard sluit zich daar van harte bij aan.
Steun geven aan het manifest kan nog tot 1 maart, dus wees er snel bij!

Teken hier de petitie

Natuurmanifest ‘Leve(nd) Zuid-Holland’

Lees ook:
‘Steun van provincie is onmisbaar voor behoud natuurrijkdom’ (Dichtbij.nl, 25 februari 2015)

 

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie