Door Sandra van Winden op 5 juli 2013

Gemeente en inwoners moeten samenwerken

De gemeente Vlist moet actief meedenken wanneer inwoners komen met maatschappelijke initiatieven. En niet op de rem gaan staan door rigide om te gaan met regels en formaliteiten.

Wie een goed idee heeft om iets te doen met de buurt, of voor de sportvereniging, moet erop kunnen rekenen dat de gemeente actief meedenkt. Andersom mag de gemeente ook verantwoordelijkheid van haar inwoners verwachten. Heeft iemand zijn of haar plannen al met de buren afgestemd, dan kost kost het de gemeente minder tijd om een bouwaanvraag af te handelen.

Dat zei de PvdA in haar reactie op de Kadernota 2014 van de gemeente Vlist. Van de gemeente mag ook worden verwacht dat omwonenden van de nieuwe basisschool De Hazelmuis in Stolwijk ruimhartig worden betrokken bij de planvorming.

Daarnaast roepen wij projectontwikkelaars op hun verantwoordelijk te nemen voor het lostrekken van het plan Bos en Water in Haastrecht. Dat ligt nu stil omdat, met de huidige woningmarkt, de ontwikkelaars minder winst kunnen maken.

Wij stonden ook stil bij de zorg. Zorg is niet meer vanzelfsprekend. De PvdA wil dat de gemeente ervoor zorgt dat private zorg- en welzijnsinitiatieven zich gaan organiseren. Ze verdienen begeleiding in de opstartfase. Daar kan de gemeente niet snel genoeg mee beginnen. Ook moet de gemeente begeleiding bieden om kwalitatief goede zorg te garanderen. Wij willen meer aandacht voor kwetsbare inwoners; meer aandacht van de buurt, maatschappelijke organisaties én de politiek.

Wij zetten ons ook graag – samen met betrokken burgers – in voor ondernemers die de recreatieve as Haastrecht-Vlist op de kaart willen zetten. Daarnaast ook voor de thema’s natuur en milieu. Samenwerking met onze inwoners is nu en in de toekomst hard nodig. De financiële ruimte van de gemeente is niet groot. Als we nu veel extra uitgaven doen, is de kans groot dat dit leidt tot hogere belastingen en minder voorzieningen. Daarom moeten we kijken hoe we elkaar, gemeente en betrokken burgers, kunnen helpen.

Sandra van Winden

Sandra van Winden

Sandra van Winden (30 juli 1972) was tot 2019 secretaris van de afdeling Krimpenerwaard van de PvdA. Zij woont in Haastrecht. Laatst genoten opleiding: Algemene economie, Erasmus Universiteit Rotterdam. Beroep: Senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken. Politieke ervaring: Raadslid en fractievoorzitter PvdA in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Vlist. Drijfveren: Innovatie, duurzaamheid

Meer over Sandra van Winden