Door Leo Mudde op 6 juli 2016

Gouds bloed lekt door naar de regio

Gisteren was ik bij een bijeenkomst van PvdA-afdelingsbesturen uit de regio. We ontmoetten elkaar in een café in het centrum van het geplaagde Gouda, de stad waar de politici hun wonden likken nadat de wethouders daar maandagavond uit het Huis van de Stad zijn geschopt. Het politieke bloed dat daar is vergoten, lekt door naar de regio.

Mijn collega-afdelingsvoorzitter Gerrit Schinkel van de PvdA Gouda deed aanvankelijk tamelijk laconiek over het vertrek van de wethouders, onder wie onze partijgenoot Rogier Tetteroo. De PvdA  is groter dan een wethouder en de organisatie en het welvaren van de partij  is zijn verantwoordelijkheid – zoals dat in Krimpenerwaard geldt voor mij. Politiek gedoe in een raad raakt ons niet direct. Maar toch, het zat hem niet lekker. En mij ook niet.

atlasgouda

Burgemeester Milo Schoenmaker torst als een moderne Atlas de last van zijn stad.

Gouda is niet zomaar een gemeente. In de regio Midden-Holland heeft het een onbetwiste centrumfunctie en gemeenten als Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas én Krimpenerwaard leunen zwaar op de bestuurlijke en ambtelijke deskundigheid van de ‘grote stad’. Steeds meer taken op terreinen als veiligheid, zorg, werk, jeugdhulp en vluchtelingenproblematiek worden in regionaal verband opgepakt. De ambtelijke deskundigheid van Gouda is daarvoor onmisbaar. Die gaat door de kamikaze-actie van de Goudse oppositiepartijen weliswaar niet verloren, maar wordt wel een stuk minder bereikbaar voor de andere gemeenten. Was tot maandag een telefoontje van een wethouder van Krimpenerwaard naar zijn of haar collega in Gouda nog voldoende om iets voor elkaar te krijgen of om snel informatie te ontvangen, nu komen alle telefoontjes terecht bij het enig overgebleven collegelid burgemeester Milo Schoenmaker. Die heeft de komende maanden echt wel iets anders aan zijn hoofd dan gezellig kletsen met ene Ria Boere of Pieter Neven uit Krimpenerwaard; op zijn schouders rust nu even de last van zijn eigen stad, hij is de Atlas van Gouda tot er een nieuw college is gevormd.

De inzet van de Goudse ambtenaren zal ook meer dan ooit gericht zijn op de eigen stad; zij moeten de burgemeester ondersteunen bij diens bijna onmenselijke opgave. Die concentratie op Gouda zou weleens ten koste kunnen gaan van het werk voor het Midden-Hollandverband. Dat zullen Krimpenerwaard en de andere gemeenten nog gaan merken.

Een geluk bij een ongeluk is dat de politieke crisis in Gouda zich net voor het zomerreces heeft aangediend. In de zomermaanden draaien gemeenten zowel bestuurlijk als ambtelijk altijd wat tandjes minder; er zijn geen vergaderingen en belangrijke beleidsnotities worden ook nauwelijks geschreven. In september gaat het politieke circus echter weer los, ook in Midden-Holland. Het zou voor Krimpenerwaard en de andere regiogemeenten prettig zijn als Gouda dan weer wethouders heeft. Gezien de moeizame formatie in 2014 – Gouda was een van de laatste gemeenten waar een coalitie tot stand kwam – en de vele partijen in de raad (12!) is dat zeer twijfelachtig. Maar ook als Gouda straks weer een volwaardig college heeft, zijn de problemen niet voorbij. De nieuwe wethouders moeten zich inwerken en hun netwerken opbouwen. Dat kost tijd.

De onbesuisde actie van de oppositiepartijen om de wethouders naar huis te sturen, heeft ervoor gezorgd dat Gouda de komende maanden stuurloos ronddobbert. Dat hadden ze vooraf ingecalculeerd, zei Theo Krins van de plaatselijke ChristenUnie, die de lont naar het kruitvat had aangestoken, stoer. Daarom is het van belang dat de stad weer snel een college krijgt. Want: ‘Dat verdient Gouda’.
En de regio dan? Daarover repte hij met geen woord. Dat een gemeenteraad zijn eigen college naar huis stuurt, dat kan gebeuren – al blijft de manier waarop dat in Gouda is gebeurd uitzonderlijk en, in mijn ogen, onverantwoord. Maar wanneer het om een belangrijke centrumgemeente gaat, zou een raad extra goed moeten nadenken voor hij een motie van wantrouwen steunt. Er vloeit niet alleen bloed in de eigen stad, maar ook in de regio. Ik vermoed dat Krins c.s. daar geen moment over hebben nagedacht toen zij het mes in de rug van hun college plantten. Ze worden bedankt!

leom125Leo Mudde is afdelingsvoorzitter van de PvdA Krimpenerwaard

Lees ook:
‘Crisis Gouda raakt ook Krimpenerwaard’ (Het Kontakt, 19 juli 2016)
‘De gevolgen voor de stad en haar burgers zijn volledig onderschat’ (Goudse Post, 6 juli 2016)

 

 

 

Leo Mudde

Leo Mudde

Leo Mudde (1 mei 1960) is voorzitter van de afdeling Krimpenerwaard van de PvdA. Hij woont in Gouderak.

Meer over Leo Mudde