27 januari 2015

Het wordt stiller in de weilanden van de Krimpenerwaard

Grutto’s hebben een slecht broedjaar achter de rug. Zo ook in de Krimpenerwaard waar het aantal al jaren gestaag afneemt. Ooit was dit gebied, met zijn drassige weiden vol gras- en kruidensoorten, een ideaal leefgebied voor weidevogels als de grutto. ‘Die tijden zijn helaas voorbij’.

Dat verzucht Klaas de Mik, coördinator van de weidevogelwerkgroep van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK), deze week in Het Kontakt. Door intensivering van de landbouw is het landschap de afgelopen jaren flink veranderd. En dat heeft gevolgen gehad, vooral voor weidevogels.
Je kunt het hele artikel hieronder downloaden.

grutto1 545Grutto in de polder Middelblok bij Gouderak.

Stiller en stiller in weilanden Krimpenerwaard (Het Kontakt, 27 januari 2015)