Door Redactie op 12 juni 2015

‘Investeer in relatie met Kruiswijk’

De omwonenden van het bedrijventerrein Nieuwe Wetering II in Bergambacht doen er verstandig aan te investeren in een goede relatie met hun nieuwe buurman, de firma Kruiswijk. Dat adviseert de PvdA de bewoners van de Lekdijk en Lekdijk Oost.

De Lekdijkbewoners zijn momenteel verwikkeld in een juridische strijd met de gemeente Krimpenerwaard die goedkeuring heeft gegeven aan de verhuizing van Kruiswijk van de Oost-Vlisterdijk in Vlist naar het nieuwe bedrijventerrein. Zij vrezen voor overlast en voor vervuiling van lucht, water en bodem.

PvdA-raadslid Gerjo Goudriaan heeft op onze Facebookpagina laten weten dat Kruiswijk beter gevestigd kan worden in Bergambacht dan in het kwetsbare Vlist. Volgens haar heeft Kruiswijk zich de laatste vijf jaar in Vlist heel behoorlijk gedragen en goede contacten onderhouden met de omwonenden; mede daardoor houdt het zich ook aan de regels en blijft de overlast binnen de perken. Maar het bedrijf is daar uit z’n jasje gegroeid. Het zware verkeer op de smalle dijk levert gevaarlijke situaties op, vooral voor fietsers en toeristen.

In Bergambacht is de afstand tot bewoning groter dan nu in Vlist. Bovendien worden op het bedrijventerrein maatregelen genomen om overlast te voorkomen, zoals het aanleggen van een groene buffer en een goede inpassing in het landschap. De PvdA zal het belang hiervan nog eens extra benadrukken.

De voormalige gemeente Bergambacht heeft in september 2014 weloverwogen en met goede argumenten ingestemd met de komst van Kruiswijk. Dat besluit moet de nieuwe gemeente Krimpenerwaard respecteren, vinden wij. Bovendien draagt het verdwijnen van Kruiswijk uit Vlist veel bij aan verbetering van de leefbaarheid in dat dorp. Er wordt al jaren gesproken over verplaatsing van het bedrijf, het is nu tijd om de daad bij het woord te voegen.

Nieuwe Wetering II op ruimtelijkeplannen.nl

Lees ook:
Omgevingsdienst dreigt Kruiswijk met dwangsom (AD Gouda, 24 juni 2015)
Gemeente vindt angst voor sloper ongegrond (AD Gouda, 11 juni 2015)
B&W: ‘Beroep tegen Kruiswijk BV ongegrond’ (Het Kontakt, 5 juni 2015)

kruiswlocatie545De rode contour geeft de locatie van het bedrijventerrein Nieuwe Wetering II aan.

(Bron foto: Google StreetView)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie