Door Redactie op 29 mei 2016

Kansen van de Hollandsche IJssel moeten optimaal worden benut

PvdA-raadslid Marije Willems wil weten wat de plannen van het college van B en W van Krimpenerwaard zijn met de Hollandsche IJssel. Volgens de PvdA moeten de kansen die de rivier biedt op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en recreatie maximaal worden benut.

Volgens een artikel in het AD van 14 mei jl. hebben de wethouders recreatie van Hollandsche IJsselgemeenten onlangs een inspiratiebijeenkomst gehad. Daarin zouden plannen zijn afgesproken over het verbinden van activiteiten aan beide oevers en over verruiming van het toerisme op het water. Omdat het college van Krimpenerwaard uit zichzelf hierover geen mededelingen heeft gedaan, vraagt Marije Willems nu of B en W achter deze plannen staan. Als dat zo is, hoe valt dat dan te rijmen met de opmerking van wethouder Pieter Neven in de commissievergadering van 10 mei, dat de Hollandsche IJssel ‘geen onderwerp van gesprek is’ in besprekingen met de provincie over vervoer over water.

marijew200

Marije Willems

Volgens de PvdA moet er een integrale visie op de Hollandsche IJssel komen, waarin naast de recreatiemogelijkheden ook de (openbaar) vervoermogelijkheden worden meegenomen. Daarnaast zouden volgens Marije Willems verbindingen moeten worden gelegd met ontwikkelingen langs de rivier, zoals de revitalisering van het Goudasfaltterrein in Stolwijkersluis. Zij wil dat het college structureel in gesprek gaat met de partijen die zich hiermee bezighouden.
Ten slotte wil zij van het college weten of het de mening van de PvdA deelt, dat handhaving van een (veer)verbinding tussen Gouderak en Moordrecht essentieel is voor het leggen van ‘meer verbindingen’ aan beide oevers van de Hollandsche IJssel.

hollijssel545

De Hollandsche IJssel, hier tussen Gouderak (rechts) en Moordrecht. De PvdA wil de kansen van de rivier optimaal benutten.

Raadsvragen PvdA over de Hollandsche IJssel, 29 mei 2016

 

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie