Door Redactie op 6 december 2016

karres+brands maakt inpassingsplan voor IJsseldijk

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft landschapsarchitecten karres+brands gekozen om een ruimtelijk inpassingsplan voor de IJsseldijk tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak op te stellen.

karres+brands moet samen met ingenieurs, bewoners en bedrijven aan de dijk en andere betrokkenen komen tot een gedragen ruimtelijk inpassingsplan voor de aanstaande dijkversterking. Vijf ontwerpbureaus maakten kans op de opdracht.

Het hoogheemraadschap moet ongeveer tien kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel verbeteren. Bij een landelijke toetsing vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma in 2011 bleek namelijk dat, als niet wordt ingegrepen, de dijk op den duur onder verhoogde druk vanaf de Hollandsche IJssel kan afschuiven richting de polder.

In oktober 2015 is het hoogheemraadschap gestart met het ingrijpende dijkproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Dit moet de kans op wateroverlast zo klein mogelijk maken en de ruim 200.000 mensen in het achterliggende gebied veilig wonen, werken en recreëren in de toekomst bieden.

Complexe opgave
De dijkversterkingsopgave KIJK is een complexe opgave, legt karres+brands uit. Het dijktraject wordt gekenmerkt door lintbebouwing met maar liefst 740 adressen en drie dorpskernen.
De woningen en bedrijven staan vaak pal aan de dijk. Veel van die gebouwen hebben bovendien een monumentenstatus, wat bij de dijkversteviging zorgvuldige omgang vraagt. Daarnaast biedt de IJsseldijk beperkte ruimte en vormt ze een belangrijke verbindingsroute voor alle verkeer.

Gefaseerde aanpak
De opgave voor het opstellen van het ruimtelijk inpassingsplan laat zich onderverdelen in drie fasen. In de eerste fase stelt karres+brands in samenspraak met de omgeving een ruimtelijke visie op voor de Hollandsche IJsseldijk. Aan de hand van die ruimtelijke visie wordt in samenspraak een voorkeursvariant voor de dijkversterking gekozen. Deze voorkeursvariant werkt het ontwerpbureau vervolgens uit tot een gedragen ruimtelijk inpassingsplan voor de Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard.

karres+brands pakt de opgave de komende maanden samen met Michaël van Buuren op. Van Buuren is bij Wageningen Environmental Research (WER – het voormalige Alterra) expert op het gebied van waterveiligheid en ruimte. ‘Onze gezamenlijke kennis en ervaring zetten we in om zowel technische als esthetische aspecten, op zowel regionaal als lokaal niveau, zorgvuldig af te wegen’, laat karres+brands weten.

(Bron: Architectenweb)

kijk545

Projectpagina Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
IJsseldijken niet stabiel en niet hoog genoeg (8 september 2016)
Gouderak toont zich betrokken bij versterking van IJsseldijk (4 februari 2016)
Versterking IJsseldijk: megaklus van meer dan € 200.000.000,00 (19 januari 2016)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie