Door Redactie op 10 januari 2017

Koning en koningin bezoeken Gouderak, Berkenwoude en Bergambacht

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen dinsdag 21 februari een streekbezoek aan de Krimpenerwaard. In de gemeente Krimpenerwaard bezoeken ze Gouderak, Berkenwoude en Bergambacht. Tijdens het bezoek staat het thema ‘De kracht van de Krimpenerwaard’ centraal.

Het bezoek begint in buurgemeente Krimpen aan den IJssel waar het koninklijk paar wordt ontvangen door de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit. Ze spreken daar met de burgemeesters van Krimpen en Krimpenerwaard over de bestuurlijke kracht van de Krimpenerwaard, de recente herindeling en de rolverdeling en interactie tussen gemeente en gemeenschap. Aansluitend ontmoeten ze Riek Bakker, trekker van een burgerinitiatief over mogelijke ontwikkelrichtingen voor de Krimpenerwaard.

Vervolgens gaan koning en koningin richting Gouderak. Onderweg worden zij bijgepraat over de dijkversterking langs de Hollandsche IJssel. In Gouderak bezoekt het paar gastenboerderij De Appelgaard. Deze oorspronkelijke melkveehouderij is vanwege het verkopen van gronden voor natuurontwikkeling omgebouwd tot een bed & breakfast met daarnaast een bedrijf voor jongvee. De landbouw in dit gebied ziet zich geconfronteerd met bodemdaling en natte veenbodem. Op de gastenboerderij spreken Willem-Alexander en Máxima met boeren en natuurorganisaties over deze uitdagingen: duurzaam ondernemen en natuurontwikkeling in samenspel met landbouw.

Het volgend deel van het programma speelt zich af in zalencentrum De Zwaan in Berkenwoude. Hier staat het thema ‘De kracht van de gemeenschap’ centraal. Koning en koningin ontmoeten hier vrijwilligers van diverse organisaties uit de Krimpenerwaard, waaronder buurtverenigingen en asielzoekers met hun taalmaatjes. Ook spreken zij met jongeren over hun toekomst in de Krimpenerwaard.

In Bergambacht bezoeken zij het bedrijf Koninklijke Otolift Trapliften. Zij krijgen daar een korte rondleiding door het bedrijf en spreken met ondernemers uit de Krimpenerwaard. Het gesprek gaat over de kwetsbaarheden en de kansen van ondernemen in een regio waar het behoud van het landschap van groot belang is en over de innovatiemogelijkheden die de regio biedt.

Het streekbezoek wordt afgesloten in het voormalig gemeentehuis van Bergambacht. Daar is een informele ontmoeting met een aantal mensen die bij de organisatie van dit bezoek betrokken waren.

Nieuwsbericht Rijksvoorlichtingsdienst

Lees ook: 
Enthousiasme over koninklijk bezoek (AD Gouda, 12 januari 2017)
Krimpenerwaard krijgt koningspaar op bezoek (AD Rotterdam Oost, 11 januari 2017)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie