Door Redactie op 25 september 2015

Kort verslag raadsvergadering

De gemeenteraad had 22 september al een lange agenda en daar werden door de raadsleden nog een paar vragen en moties aan toegevoegd.

Pro Krimpenerwaard wilden een onafhankelijk onderzoek instellen naar het politieoptreden in het zwanendriftersdossier. Twee insprekers ondersteunden dit met een betoog. De motie werd na het debat door PK echter niet in stemming gebracht.

De motie inzake de vluchtelingenopvang in de Krimpenerwaard werd wel in stemming gebracht en unaniem aangenomen. Het college gaat nu aan de slag om in overleg met het COA tot geschikte locatie(s) te komen. De raad heeft daarbij aangegeven zelf het definitieve besluit te willen nemen. Door VGBK werd daarbij aandacht gevraagd voor voldoende sociale huurwoningen voor statushouders in relatie tot de beperkte bouwmogelijkheden en de druk op de woningmarkt in de Krimpenerwaard.

Wethouder Boere zegde desgevraagd door de PvdA toe achter het onderhoud van de druk door kinderen befietste kruising Krilpad/Tuinfluiter (Krimpen a/d Lek) aan te zullen gaan bij het hoogheemraadschap. Wethouder Boere zegde desgevraagd door het CDA toe het door het gemeentebestuur van Schoonhoven destijds beoogde gebruik van de Hoge Vierschaar (turfkelder) onder de aandacht te brengen.

De raad besloot over een aantal verordeningen en bouwplannen en stelde een zienswijze op de toekomstige regionale samenwerking vast. Aan de lijst van openbare werken werd op voorspraak van de VVD een rotonde op de N207/Hortensialaan ter ontsluiting van Stolwijk toegevoegd. Tot slot benoemde de raad een nieuwe accountant voor de gemeente. Kort na middernacht liet burgemeester Bruinsma de voorzittershamer voor de laatste keer vallen. De eerstvolgende commissievergadering is op 29 september om 20.00 uur.

(Bron: gemeente Krimpenerwaard)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie