Door Redactie op 19 augustus 2015

Korte ketens: voedselproductie dicht bij de stad

De gemeente Krimpenerwaard is een van de organisatoren van de masterclass ‘Korte ketens’. Deze masterclass is vooral bedoeld voor producenten van primaire producten uit de omgeving van Rotterdam – zoals de agrariërs in de Krimpenerwaard -, die zich directer op de stedelijke consumenten ondernemer willen richten.

De andere partners in de organisatie zijn de gemeenten Rotterdam en Midden-Delfland en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR).
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij openstaan voor veranderingen in hun bedrijfsvoering en dat zij bereid zijn tijd vrij te maken voor het doen van opdrachten buiten de bijeenkomsten om. Er wordt dus een actieve bijdrage van hen verwacht. Een van de onderdelen van de masterclass is een bezoek aan de World Expo in Milaan; het thema daar is Feeding the Planet, Energy for Life. Bedrijven en landen uit de hele wereld laten daar zien hoe zij met toekomstige voedselvraagstukken om gaan.

Steeds meer voedselproducenten uit de Rotterdamse regio zoeken het contact met de stad voor de rechtstreekse afzet. Aan de andere kant is er een steeds grotere groep stedelijke consumenten en ondernemers die interesse heeft in regionaal verbouwde versproducten, waarbij de herkomst en wijze van telen bekend is. De korte ketens die hierdoor ontstaan bieden veel kansen en mogelijkheden, zo staat te lezen op de website van de WUR.

20130615polderstad2545

De Krimpenerwaard is de achtertuin van het stedelijke Rotterdam-Rijnmondgebied en zou haar producten daar rechtstreeks kunnen afzetten.

Website masterclass Korte ketens

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie