Door Redactie op 28 oktober 2016

Krimpenerwaard gaat aardgasvrij bouwen

77 gemeenten, waaronder Krimpenerwaard, hebben op de Klimaattop in Rotterdam hun handtekening gezet onder een manifest waarin zij verklaren werk te maken van een overgang naar een aardgasvrije woonomgeving. Zij gaan aan de slag om de komende decennia in bestaande wijken het aardgas te vervangen door een duurzaam alternatief.

Bewoners zullen daarbij worden betrokken, zo beloven de gemeenten in het manifest Aan de slag met wonen zonder aardgas. Zij gaan zich er ook, samen met andere partijen als woningcorporaties, energiebedrijven, bouwbedrijven, netbeheerders en provincies, voor inzetten om er ‘zo snel mogelijk’ voor te zorgen dat nieuwbouwwijken niet meer op aardgas worden aangesloten.
De ondertekenaars van het manifest zien dit als een enorme verandering en uitdaging, maar tegelijkertijd als ‘kans om gezamenlijk de verduurzaming van Nederland te versnellen’.

Andere gemeenten in onze regio die het manifest tekenden zijn Bodegraven-Reeuwijk en Gouda. Ook de handtekening van de provincie Zuid-Holland staat onder het manifest.

Een alinea uit het manifest:frgmtmanifest

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie