Door Redactie op 17 juli 2015

Krimpenerwaard wil een informele burgervader, liefst van buiten de politiek

De nieuwe burgemeester van Krimpenerwaard moet infomeel zijn, het liefst niet afkomstig uit de politiek. Hij of zij moet vooral een ‘burgervader’ zijn en geen manager. Het eerste wat hij of zij moet oppakken is de verbindende rol. Niet alleen om de verschillende kernen nader tot elkaar brengen, maar ook de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.

Dat blijkt uit de reacties van inwoners op de (internet-)enquête naar het gewenste profiel van de nieuwe burgemeester. 1046 inwoners deden mee; 742 vulden de vragenlijst online in, 304 de papieren vragenlijst.

De inwoners van Krimpenerwaard willen ook geen burgemeester die met de vuist op tafel slaat, maar een wijze en bedachtzame man of vrouw die het gesprek aangaat. Het mag ook niet iemand zijn die snel wil scoren, maar zich richt op de uitdagingen van de toekomst. Op een vernieuwer zit Krimpenerwaard niet te wachten: de inwoners willen een burgemeester die ‘rustig en betrouwbaar’ is.
De opvolger van waarnemend burgemeester Tjerk Bruinsma mag zich van de inwoners niet opsluiten in het gemeentehuis, maar moet zich vooral laten zien in de kernen en wijken.

De resultaten van de enquête zijn een van de bouwstenen waarmee de vertrouwensadviescommissie, bestaande uit de negen fractievoorzitters, aan de slag gaat. Die gaat een profielschets opstellen; de gemeenteraad stelt deze 8 september vast in aanwezigheid van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Begin volgend jaar wil de commissie gesprekken voeren met kandidaten. Op 26 januari wordt de naam bekendgemaakt. De installatie van de nieuwe burgemeester is voorzien voor 6 april 2016.

Persbericht gemeente Krimpenerwaard over de onderzoeksresultaten
Resultaten onderzoek profiel burgemeester Krimpenerwaard

Lees ook:
‘Nieuwe burgemeester moet eenheid creëren en zichtbaar zijn’ (IJssel en Lekstreek 22 juli 2015) 
Inwoners denken mee over burgemeester (AD Gouda, 21 juli 2015)
‘Nieuwe burgemeester Krimpenerwaard moet eenheid creëren’ (Omroep West, 18 juli 2016)

Eerder bericht over dit onderwerp:
Inwoners Krimpenerwaard actief betrokken bij profiel burgemeester (30 juni 2015)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie