13 februari 2015

Nieuwe verkeersbrug in aanbouw in Gouderak

Deze week is het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard begonnen met de aanleg van een nieuwe verkeersbrug in het fietspad op de Snippejagerskade in Gouderak. Deze komt in de plaats van de brug die eind vorig jaar is verwijderd vanwege de zeer slechte staat.

Voor die brug is toen als tijdelijke voorziening een dam met een duiker aangelegd. Die is nu verwijderd en er wordt hard gebouwd aan de nieuwe brug bestaande uit diverse (prefab) betononderdelen en overige brugonderdelen, zoals beschoeiing en brugleuningen. Ook de asfaltconstructie ter hoogte van de brug wordt vernieuwd. Een verkeersbrug in de Snippejagerskade is nodig omdat naast het reguliere fiets- en voetgangersverkeer dit fietspad ook toegankelijk moet zijn voor gemotoriseerd onderhoudsverkeer zoals een trekker met klepelmaaier en strooivoertuigen.
Het werk duurt nog tot en met vrijdag 13 maart. Fietsers en voetgangers kunnen het werk passeren via pontons in de naastliggende watergang. Tijdens de uitvoering is gladheidsbestrijding van het fietspad tussen dorpskern Gouderak en kruising Lange Tiendweg niet mogelijk. Bij winterse omstandigheden (vorst/sneeuwval) bestaat de kans op gladheid en is extra voorzichtigheid geboden, zo waarschuwt het hoogheemraadschap.

(Bron: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)

Een foto-impressie:

IMG_2716Stremming bij de kruising met de Lange Tiendweg.

IMG_2729Werken in het water.

IMG_2720Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe brug.

IMG_2724Naast het werk is een noodbrug voor fietsers en wandelaars aangelegd.