Door Bas Noorlander op 8 juni 2015

Nú werk maken van duurzame energie

Tijdens het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Apeldoorn stemde vorige week 73 procent van de gemeenten voor een motie (ingediend door de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder) die zich uitspreekt tegen proefboringen naar en de winning van schaliegas in Nederlandse gemeenten. Dit is een enorme opsteker voor de gemeente Krimpenerwaard.

De PvdA en de gemeenteraad van Vlist besloten al op 16 december 2014 geen medewerking te verlenen aan proefboringen naar gas bij Haastrecht, zie ook onze berichtgeving van 3 december 2014 en 23 april 2015).
Inmiddels heeft ook het college van B en W van de gemeente Krimpenerwaard zich uitgesproken tegen deze gasboring. De gemeente heeft dit via een brief van 4 februari 2015 aan VVD-minister Henk Kamp (Economische Zaken) kenbaar gemaakt. Zowel de met overweldigende meerderheid aangenomen motie op het VNG-congres als het besluit van onze gemeente is een duidelijk signaal aan minister Kamp.

Dit betekent overigens niet dat het gevaar is geweken. De minister heeft zich tot nu toe weinig ontvankelijk getoond voor kritische geluiden uit de samenleving. Het is dan ook zeer noodzakelijk dat de gemeente Krimpenerwaard de minister en het parlement nogmaals laat weten dat het einde oefening moet zijn voor het boren naar (schalie)gas in onze gemeente.

We weten inmiddels dat de winning van schaliegas uit kilometers diepe kleisteenlagen in de bodem buitengewoon risicovol is voor ons milieu en drinkwater. Veiligheid, volksgezondheid, schade aan eigendommen, aan natuur en landbouw, bodemdaling, trillingen, allemaal negatieve effecten voor inwoners en landschap. Proefboringen en boringen naar schaliegas in de gemeente Krimpenerwaard komen er niet, als het aan de PvdA Krimpenerwaard ligt. Nee blijft nee.

Duurzame energie
De uitspraak van de VNG is impliciet ook een dringend beroep op alle overheden en anderen die hieraan een bijdrage kunnen leveren, om veel meer werk te maken van duurzame energie dan nu het geval is. Het is daarom noodzakelijk dat we op gemeentelijk en regionaal niveau initiatieven nemen op dit gebied. De traagheid om dit snel op te pakken stoort mij zeer. De urgentie wordt blijkbaar niet gevoeld.

Ook de provincie Zuid-Holland en de waterschappen zullen bij deze ontwikkeling betrokken moeten worden. Dus gemeente(raad) Krimpenerwaard, inclusief de PvdA: aan de slag!
Stel vragen, neem initiatieven, kom met goede voorbeelden en voorstellen. Neem, samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, politieke partijen en particulieren het initiatief om (proef)projecten te bezoeken, te leren van ervaringen elders en formuleer een plan van aanpak en uitvoering. We mogen niet langer wachten en de problemen doorschuiven naar toekomstige generaties, naar onze kinderen. Geef, door nú afspraken te maken, duidelijk aan waar je wilt staan in 2020 of 2025. Aarzel niet langer, kom met initiatieven en sluit aan bij allerlei innovaties die al gaande zijn.

En…: laat een bord maken dat de gemeente Krimpenerwaard een ‘Schaliegasvrije gemeente’ is. Plaats dit bij alle toegangswegen. Het moge maar duidelijk zijn hoe we erover denken!

201503BasNoff (2)Bas Noorlander is voor de PvdA lid van de gemeenteraadscommissie

'Maak duidelijk hoe we hier in Krimpenerwaard over denken.' (foto © PvdA Krimpenerwaard)

‘Maak duidelijk hoe we hier in Krimpenerwaard over denken.’ (foto © PvdA Krimpenerwaard)

Bas Noorlander

Bas Noorlander

Bas Noorlander (10 mei 1947) was tot  mei 2016 commissielid en lid van onze steunfractie. Hij woont in Stolwijk.

Meer over Bas Noorlander