Door Redactie op 2 december 2015

Onbegrip over afbreken gevonden resten bij Veerpoort

De Historische Vereniging Schoonhoven (HVS) en Archeologische Werkgroep Schoonhoven (AWS) zijn niet te spreken over de wijze waarop is omgegaan met de gevonden muurresten bij de Veerpoort in Schoonhoven. Dat blijkt uit een brief die de twee verenigingen naar het gemeentebestuur en de Krimpenerwaardse raadsleden hebben gestuurd.

Werklui legden eind oktober, tijdens de sanering van het terrein Buiten de Veerpoort, de resten bloot van een oude verdedigingsschans (ook wel ‘barbacane’ genoemd). De werkzaamheden werden stilgelegd en er volgde een onderzoek. Het college van B en W sprak in een raadsbrief van een ‘toevalsvondst’ en besloot op advies van archeologische en bouwhistorische adviseurs de muurresten te laten verwijderen. Dit mede om de bouw van een snackbar op de locatie niet te vertragen.

Het afbreken van de muur leidde tot onbegrip bij de HVS en AWS. Van een toevalsvondst was namelijk geen sprake, zo schrijven ze in de brief. Al in het voortraject zou het fout zijn gegaan. ArcheoSupport concludeerde na bureauonderzoek dat er ‘geen hoge verwachtingen’ waren in het plangebied. Het Groningse archeologische onderzoekbureau zou echter niet het juiste kaartmateriaal hebben geraadpleegd. Op diverse kaarten uit de periode tussen 1650 en 1800 is de schans namelijk overduidelijk zichtbaar. Het stoort de twee verenigingen ook dat er geen gebruik is gemaakt van hun expertise.
HVS en AWS adviseren de gemeente om in de toekomst vaker lokale archeologische en cultuurhistorische deskundigheid in te schakelen. Dat kan al snel, want bij de herontwikkeling van het terrein bij de Hem dreigen weer dezelfde fouten gemaakt te worden. Dit terrein geniet de hoogste archeologische waarde omdat er in de grond resten van het voormalige Klooster Sint Michiel in Den Hem liggen. De eigenaren willen op het terrein een fruitboomgaard aanleggen. Iets dat volgens de wet niet mag. ‘In de Wet Archeologische Monumentenzorg is vastgelegd dat op dergelijke terreinen geen diep wortelende bomen aangeplant mogen worden om te voorkomen dat het bodemarchief verder beschadigd wordt’. Toch is het gemeentebestuur van plan een omgevingsvergunning te verstrekken.
De achtergebleven restanten van de ‘barbacane’ op het Veer zouden de status van Gemeentelijk Monument moeten krijgen en zichtbaar moeten worden gemaakt door de bestrating of beplanting aan te passen.

Dick Mentink, oud-voorzitter van de HVS, zal de brief tijdens de raadsvergadering van 15 december toelichten. Dan vindt over dit onderwerp ook een interpellatiedebat plaats. Bij de agenda van de raad vind je de achtergrondstukken voor dit debat.

(Bron: Het Kontakt, 26 november 2015

Eerder bericht over dit onderwerp:
Historische buitenpoort van Schoonhoven gevonden? (2 november 2015)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie