17 november 2014

Onze pamfletten: van dorpsberaden tot zorg zonder stopwatch

De afgelopen weken publiceerde de PvdA Krimpenerwaard met grote regelmaat een pamflet over diverse onderwerpen waarin we aangeven waar wij de komende vier jaar voor staan en aan gaan werken. We zetten ze hier voor je op een rij.

Klik op de titel om het pamflet te downloaden.dorpsberadenhetproberenwaard545Als de nieuwe gemeente Krimpenerwaard écht belang hecht aan de inbreng van de inwoners en de kernen, dan vormen dorpsberaden daarvoor een goede ondersteuning.

rechtdoenaandekrimpenerwaard545De PvdA Krimpenerwaard wil dat er bij stads- en dorpsvernieuwing meer aandacht komt voor de aanleg van groen en meer speelruimte voor kinderen in de wijken en de centrumgebieden. Dat is een van van de zaken waarvoor wij pleiten in dit pamflet over de ruimtelijke ontwikkelingen in de Krimpenerwaard.

wijmakenwerkvanopenbaarvervoer545Volgens ons is de leefbaarheid in de kernen afhankelijk van een goede bereikbaarheid. De afstanden zijn groot en ook zonder auto moet je gemakkelijk van Vlist naar Berkenwoude kunnen reizen. Daarvoor zijn goed openbaar vervoer en collectief vervoer belangrijk.

ruimtevoorjongeren545Jongeren in de Krimpenerwaard moeten de ruimte en de kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Zij vormen het sociaal kapitaal van de nieuwe gemeente. Die zal daarom in jongeren moeten investeren in de vorm van goede ontwikkelingsmogelijkheden, goed onderwijs en een aantrekkelijke arbeidsmarkt.

zorgzonderstopwatch545De PvdA Krimpenerwaard wil af van de afvinklijstjes in de zorg van en de zorg die met een stopwatch in de hand wordt geleverd. Wij pleiten voor maatwerk en het instellen van een wethouder Ouderenbeleid en zorg.