Door Redactie op 6 augustus 2015

‘Ook Krimpenerwaard moet meedoen aan proef met basisinkomen’

De PvdA in de gemeenteraad van Krimpenerwaard wil dat deze gemeente aansluit bij initiatieven van andere gemeenten om te experimenteren met de bijstandsregels, bijvoorbeeld door te gaan werken met een basisinkomen voor mensen in de bijstand. Commissielid Bas Noorlander heeft dit bij het college aangekaart.

Bas Noorlander reageert hiermee op een artikel in Het Financieele Dagblad waarin een aantal gemeenten wordt genoemd, waaronder Gouda, dat van mening is dat de huidige bijstandsregels niet werken. Zo zouden verplichte re-integratietrajecten niet goed passen bij de deelnemers en kost de handhaving gemeenten enorme hoeveelheden tijd en geld.

Deze gemeenten willen na de zomer gaan experimenteren en bekijken of het beter kan. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet toestemming geven voor de proef. Als zij groen licht geeft voor het experiment, dan wordt aan alle mensen in de bijstand gevraagd of ze mee willen werken. De PvdA wil nu van B en W van Krimpenerwaard weten of het bekend is met de initiatieven van deze gemeenten en of het bereid is hierbij aan te sluiten, zelfstandig of in samenwerking met andere (Midden-Holland)gemeenten.

Volgens Bas Noorlander past het terugdringen en verminderen van overbodige regelgeving in het streven van de gemeenteraad van Krimpenerwaard. Het is mede om die reden dat de PvdA verzoekt dit onderwerp binnen de regio aan de orde te stellen en vervolgens de staatssecretaris te verzoeken ook in aanmerking te komen voor een experiment. Dat heeft tevens als doel inwoners met een bijstandsuitkering die hiertoe in staat zijn of dit wensen, optimaler, zinvoller en gemotiveerder in te zetten bij het verrichten van werkzaamheden. Dit voorkomt ook dat werkzaamheden worden ervaren als intimiderend, zinloos en onredelijk. Hij verwijst hierbij naar een recent kritisch rapport van de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam.

Schriftelijke vragen PvdA over een proef met een basisinkomen voor mensen in de bijstand

Inkomen zonder tegenprestatie moet bijstand versimpelen (Het Financieele Dagblad, 5 augustus 2015)

Lees ook:
‘Niet naïef hobbyen, maar experiment wetenschappelijk volgen’ (Goudse Post, 12 augustus 2015) 
PvdA wil proef met basisinkomen (AD Gouda, 8 augustus 2015)
PvdA in Krimpenerwaard wil ook proef met basisinkomen (AD Rotterdam Oost, 8 augustus 2015)
‘Krimpenerwaard moet meedoen aan proef basisinkomen’ (Het Kontakt, 7 augustus 2015)
Proef met minder dwang bij bijstand in Gouda (AD Gouda, 6 augustus 2015)
‘Basisinkomen’ in plaats van tegenprestatie (VNG Magazine, 5 augustus 2015)

 

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie