Door Redactie op 15 april 2015

Oud-burgemeester Hans Oosters gaat bemiddelen in omroepvete

Hans Oosters, oud-burgemeester van de voormalige gemeenten Bergambacht en Ouderkerk, gaat bemiddelen in de vete tussen RTV Krimpenerwaard en Radio Vlistam. Hij doet een nieuwe poging om de fusie vóór de raadsvergadering van 19 mei voor elkaar te krijgen.

Hans Oosters

Hans Oosters

Dan neemt de gemeenteraad een besluit over de aanvraag voor de zendmachtiging. Vooralsnog gaat de voorkeur van het college uit naar RTV Krimpenerwaard. Raad en college hopen dat beide omroepen alsnog fuseren.
Hans Oosters is nu dijkgraaf (externelink16) van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hij treedt vaker op als bemiddelaar bij conflicten.

Dat het geen gelopen koers is voor Oosters bleek tijdens de commissievergadering op dinsdag 14 april. Hoewel burgemeester Tjerk Bruinsma de beide besturen had verzocht niet in te spreken, maakten Dirk Molenaar (Vlistam Radio) en Egbert van der Veen (RTV Krimpenerwaard) toch van de gelegenheid gebruik om de commissie in te lichten over de laatste stand van zaken.

Molenaar meent dat de politiek niet wil kiezen. Het bezoek van de burgemeester en de fractievoorzitters Willem Schoof (VGBK) en Jan Dekker (CDA) aan de radiostudio in Stolwijk omschreef hij als het ‘beleg van Vaartland’. Hij kon weliswaar instemmen met de lijmpoging, maar wil slechts op basis van gelijkwaardigheid met RTV Krimpenerwaard in gesprek. “Wij bestaan sinds 1985 en hebben een goed functionerende programmaraad. Daarom willen we als volwaardige omroep worden gezien. Ik waarschuw een ieder: het kan nog steeds fout gaan.”

Egbert van der Veen, voorzitter van RTV Krimpenerwaard, was eveneens te porren voor een nieuwe fusiepoging. “We waren er na anderhalf jaar onderhandelen uit op 2 maart. Het akkoord lag er en ontbeerde slechts twee handtekeningen. Op 3 maart werden echter aanvullende voorwaarden gesteld. De fusie werd opeens vertaald in ‘samenwerking’ en de stichting wilde slapend verder. Dat gaf een heel andere wending aan ons eerdere gesprek. Ook de bemiddelaar haakte toen af.”

De commissieleden schrokken van de scherpe toon van beide omroepbestuurders. Zo ook Willem Schoof (VGBK). “Ik dacht na het laatste overleg dat de kogel door de kerk was. Ik kan alleen maar zeggen tegen de betrokkenen; maak er iets moois van.”

Bron: Het Kontakt, 15 april 2015 (externelink16)

Lees ook:
Hans Oosters gaat bemiddelen in omroepvete (Het Kontakt, 21 april 2015)
Opnieuw gesprek over omroepfusie (AD Gouda, 17 april 2015)

Eerder bericht over dit onderwerp:
College kiest voor RTV Krimpenerwaard als lokale omroep (25 maart 2015)

Links:
RTV Krimpenerwaard (externelink16)
Vlistam (externelink16)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie