Door Redactie op 13 april 2015

PvdA bezorgd over afname van weidevogels in Krimpenerwaard

De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Krimpenerwaard maakt zich zorgen over het teruglopend aantal weidevogels. Raadslid Gerjo Goudriaan heeft hierover vragen gesteld aan het college van B en W.

De afname van het aantal weidevogels heeft twee belangrijke oorzaken. De eerste is het gebruik van insecticiden. Volgens het rapport Waterkwaliteit onder de loep (externelink16) van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard worden in het water in het beheersgebied gewasbeschermingsmiddelen in normoverschrijdende concentraties aangetroffen. Het middel imidacloprid (externelink16) wordt in bijna 64 procent van de metingen boven de toegestane norm gevonden. Imidacloprid en andere neonicotinoïden
(externelink16) veroorzaken insectenschaarste en dat betekent dat er minder voedsel is voor kuikens van weidevogels.
(Uit het rapport kan niet worden opgemaakt of de hoge concentraties in de Krimpenerwaard of aan de andere kant van de Hollandsche IJssel zijn aangetroffen. In zijn Ontwerp KRW-plan 2016-2020 (Kaderrichtlijn Water) geeft het hoogheemraadschap wel aan dat gewasbeschermingsmiddelen vooral in de glastuinbouw in de polders Zuidplas en Bleiswijk worden gebruikt.)

Een andere oorzaak is het maaibeleid en de manier waarop wordt gemaaid: te vroeg in het jaar en ’s nachts. Te vroeg maaien zorgt ervoor dat kruiden (voer voor insecten) niet tot ontwikkeling komen. Kort gras biedt verder voor net uitgekomen kuikens geen veilige beschutting. ’s Nachts maaien heeft tot gevolg dat door vrijwilligers gemarkeerde nesten niet worden gezien en de kuikens verongelukken. (Weidevogelmanifest 2014).

gerjog200In de toelichting op haar vragen wijst Gerjo Goudriaan (foto rechts) erop, dat Nederland op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn
(externelink16) de verplichting heeft om voor alle van nature voorkomende vogelsoorten te zorgen voor voldoende goed leefgebied waarmee de duurzame instandhouding van deze soorten mogelijk is. De Krimpenerwaard is voor veel weidevogels een belangrijk broedgebied.

De PvdA wil van het college weten of het bekend is met het (overmatig) gebruik van imidacloprid in de Krimpenerwaard. Ook wil de fractie meer weten over de door de gemeente gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en over het gemeentelijk maaibeleid.

Schriftelijke vragen PvdA

Lees ook:
Weidevogels veel beter beschermd (AD Gouda, 15 mei 2015) 
Vogelrijke weide is nu bijzaak in melkdebat (Trouw, 1  mei 2015) 
Mouwen opstropen voor algeheel verbod bijengif (Trouw, 15 april 2015)
Zorgen om de weidevogel (IJssel- en Lekstreek, 15 april 2015)
Weidevogels bedreigd. Raadslid stelt vragen om uitsterven te voorkomen (AD Rotterdam Oost, 14 april 2015)
PvdA stelt vragen over afnemend aantal weidevogels (Het Kontakt, 14 april 2015 externelink16)
PvdA bezorgd over afname weidevogels Krimpenerwaard (RTV Krimpenerwaard, 14 april 2015 externelink16)
PvdA: zorgen over afname weidevogels K’waard (Dichtbij.nl, 14 april 2015 externelink16)
Voedselgebrek leidt tot dood van weidevogels (IJssel- en Lekstreek, 8 april 2015)

Eerder bericht over dit onderwerp:
Het wordt stiller in de weilanden van de Krimpenerwaard (27 januari 2015)

grutto1 545Grutto in de polder Middelblok bij Gouderak.

Meer informatie over het verband tussen het gebruik van neonicotinoïden en de afname van het aantal weidevogels en insecten vind je op www.boerenlandvogels.nl

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie