30 oktober 2014

PvdA schetst de ‘Rooie Hoeve’, de boerderij van de toekomst

De PvdA Krimpenerwaard heeft tijdens een debat over de agrarische toekomst van dit gebied een boerderij van de toekomst geschetst, de ‘Rooie Hoeve’. Volgens Bas Noorlander, vijfde op onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november, is dat een ‘realistische, ambitieuze en duurzame ontwikkelaar van het landschap die niet vies is van agrarisch natuurbeheer’.

In het debat kruisten acht van de negen partijen die aan de verkiezingen meedoen de degens met elkaar. Alleen Gemeente Belang Schoonhoven ontbrak. Onderwerp was de toekomst van het agrarisch bedrijf in relatie tot onder meer de economie en de natuurontwikkeling. Bas Noorlander zei dat het toekomstige boerenbedrijf ‘levendig, ambitieus en ondernemen’ moet zijn en zal werken ‘in balans met de cultuurhistorie, milieu en natuur van het veenweidegebied.’ De ‘Rooie Hoeve’ waarvan de PvdA droomt verkoopt goede streekproducten, biedt kleinschalige recreatie aan en draagt daardoor ook bij aan de werkgelegenheid. Bas benadrukte dat de PvdA deze droom wil realiseren samen met alle betrokkenen. ‘De PvdA wil nadrukkelijk verantwoordelijkheid nemen én dragen.’

De stelling dat de agrarische sector dé motor van de economie in de Krimpenerwaard is, kon de PvdA niet onderschrijven. Bas Noorlander: ‘Het is een motor, maar er zijn er meer. Het is wel een belangrijke actor.’

Het debat, waarin ook werd ingegaan op stellingen over de natuurontwikkeling, regelgeving en het beheer van de binnenwegen verliep in een ontspannen sfeer. De bijeenkomst in cultureel centrum De Zwaan in Berkenwoude werd afgesloten met de oproep om 19 november toch vooral te gaan stemmen.

Bas Noorlander in debat met VVD-lijsttrekker Ria Boere.

Bas Noorlander in debat met VVD-lijsttrekker Ria Boere.

Levendig debat over agrarische toekomst (Het Kontakt, 4 november 2014)

Ons standpunt over natuur en landschap

Verkiezingspagina PvdA Krimpenerwaard