Door Marije Willems op 2 november 2016

PvdA vindt college ‘zunig’

Het college presenteert opnieuw een sluitende begroting, maar een toename van de spaarpot met 50 procent lijkt ons niet nodig. De PvdA vindt het college ‘zunig’. Dat schrijft de PvdA in haar eerste reactie op de begroting die deze week is afgedrukt in het huis-aan-huisblad Het Kontakt.

De PvdA stelt nog steeds: iedereen kan meedoen, voorzieningen blijven behouden, voldoende verschillende woningen en goede dienstverlening. Onze inwoners moeten de meerwaarde van de herindeling kunnen merken.

Veel hulp moet van familie en vrienden komen. Maar als je geen netwerk hebt, of je voelt je thuis onveilig om te blijven wonen? Of je kan niet bij je partner blijven wonen? Daar horen we het college niet over.
Inwoners die een uitkering krijgen, maar wegens slechte gezondheid of andere zorgen niet kunnen re-integreren vallen buiten het minimabeleid. Die krijgen te weinig geld om mee te kunnen doen. Menselijkheid in het minimabeleid is nodig!
Blijven voorzieningen als zwembaden en bibliotheek? Het hangt af van het accommodatiebeleid dat het college gaat maken. De PvdA wil duidelijkheid.
In het aanstaande woonbeleid moeten ouderen, jongeren en jonge gezinnen een duidelijke plek krijgen. Betaalbare woningen, woningen met zorg(ondersteuning) en startersleningen moeten onze inwoners in de Krimpenerwaard houden.
Digitale dienstverlening is niet geschikt voor iedereen. Hulp van een buurman of vrijwilliger maakt je afhankelijk en niet zelfredzaam en dat voelt soms onveilig. Dat is voor de PvdA onacceptabel. Contact met de gemeente moet ook op de oude manier kunnen. Tijd voor klantgerichtheid.

Er is hard gewerkt aan de fusie. Het is nu de hoogste tijd voor nieuw beleid en kwaliteit. En dat mag soms best een beetje kosten.

De gemeenteraad van Krimpenerwaard bespreekt de begroting dinsdag 8 november. De raadsvergadering begint om 16 uur.

Marije Willems

Marije Willems

Marije Willems (17 juli 1969) was onze fractievoorzitter. Zij woont in Schoonhoven.

Meer over Marije Willems